Situationen i Farremosen er genstand for et åbent brev til den nye Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Michael Braunstein

Situationen i Farremosen er genstand for et åbent brev til den nye Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Michael Braunstein

Farremosen:

Åbent brev til ny minister

Anne Bohr fra borgergruppen ’Farremosens Erhvervsområde – en grøn kommune går i sort’ stiller spørgsmål til Jakob Ellemann-Jensen

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Det handler om erhvervsområdet Farremosen - og ikke mindst om typen af virksomheder, der kan etablere sig i området, og deres miljømæssige påvirkning af omgivelserne - i et åbent brev, som Anne Bohr fra borgergruppen 'Farremosens Erhvervsområde – en grøn kommune går i sort' har sendt til den nye Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

'Vi er havnet i en rigtigt kedelig situation i Allerød kommune, der kan få en katastrofal udgang for miljøet med bl.a. forurenet drikkevand til følge,' skriver Anne Bohr i brevet.

Læs også: Direktør for nyt betonværk i Farremosen: Vi kommer ikke til at larme mere end vi må

Hun påpeger, at Farremosen er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder virksomheder i miljøklasse 6 og 7.

'Altså de absolut mest miljøbelastende virksomheder. Problemet er, at denne industri er lagt oven på et OSD område - altså et område der, af staten, er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det skal noteres, at området tjener som kildeindvendingsplads for det lokale vandværk. Dermed er Farremosen et område som Staten prioriterer, at der skal passes ekstra på, for at sikre rent drikkevand til de kommende generationer,' står der i brevet.

Bekymring for grundvandet

Anne Bohr anfører, at der i lokalplanen for området blandt andet står, at der ikke kan etableres særligt grundvandstruende virksomheder.

'Alligevel lader det til, at byrådet accepterer særligt grundvandstruende virksomheder, som eksempelvis deponeringsanlæg, jordrenseanlæg samt store transportvirksomheder på Farremosen,' hedder det i brevet, hvor det oplyses, at det lokale vandværk samt Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelser mod planerne.

Det oplyses også, at 'der er et stort boligområde ganske tæt på, der - udover at bekymre sig om grundvandet - naturligvis er nervøse for beboernes helbred i form af partikelstøv, støj mv. fra virksomhederne og de mange lastbiler, der skal køre i området.'

To spørgsmål

'I Allerød er vi er en borgergruppe, der har oprettet en facebookgruppe 'Farremosens Erhvervsområde – en grøn kommune går i sort', der tæller mere over 1400 borgere, som igennem mere end 1/2 år har forsøgt at få borgmesteren, byrådet og forvaltningen til at forstå omfanget af denne fremtidige katastrofe,' hedder det i brevet, hvor der stilles følgende spørgsmål til ministeren:

'Er du tryg ved at der placeres så forurenende virksomheder, at de direkte er nævnt på Miljøstyrelsens forbudsliste ovenpå et OSD område (som f.eks. Farremosen), når nu virksomhederne ikke kan stille en 100 pct. garanti for, at der ikke sker en forurening af grundvandet? Bør der ikke stilles krav om en egentlig VVM undersøgelse og beregning af den kumulative effekt for et sådan område, inden det udlægges til virksomheder, som er nævnt på forbudslisten over særligt grundvandstruende virksomheder - specielt da området er kildeindvendingsplads for vores drikkevand?'

Publiceret 15 May 2018 14:45