Sagen om varmtvandsbassin og genoptræning skaber uenighed blandt Allerøds politikere. Temafoto

Sagen om varmtvandsbassin og genoptræning skaber uenighed blandt Allerøds politikere. Temafoto

Uenighed om varmtvandsbassin

Konservative har begæret sagen i byrådet

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Der var ikke enighed om sagen 'Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin', da Økonomiudvalget behandlede den 15. maj.

Et flertal i udvalget besluttede at sende sagen retur til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Mindretallet - Jørgen Johansen og Erik Lund, begge Konservative - begærede sagen i byrådet.

Byrådet har besluttet, at Allerød Kommunes genoptræning samles på Plejecenter Engholm, og at der samme sted etableres et varmtvandsbassin. Da der ved første udbud ikke kom tilbud inden for budgetrammen, blev det besluttet, at der skulle ske en detailprojektering og genudbud af arbejdet.

Læs også: Seniorrådet: Vi ønsker stadig et varmtvandsbassin

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget indstillede 30. april, at genoptræning og varmtvandsbassin genudbydes, og at der gives en anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. For stemte Olav B. Christensen, Venstre, og Jørgen Johansen, Konservative, mens Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet, stemte imod. Der var ikke andre medlemmer af udvalget tilstede ved afstemningen.

I Økonomiudvalget 15. maj blev der ifølge referatet stillet forslag om, at 'sagen tilbagesendes til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.: Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper? Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsbeboere? Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil?'

Læs også: Socialdemokratiet siger nej til varmtvandsbassin

Desuden blev det foreslået, at sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget 'med henblik på en konkretisering af: Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid? Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassiner?'

'Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden,' lød forslaget.

For stemte Karsten Längerich og Olav B. Christensen, Venstre, Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, Erling Petersen, Blovstrødlisten, Viggo Janum, Vores Allerød, Merete Them Kjølholm, Radikale, og Nikolaj Bührmann, SF.

Jørgen Johansen og Erik Lund stemte imod, idet de ønsker at fastholde Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning. Og de begærede altså herefter sagen i byrådet.

Publiceret 17 May 2018 09:00