Kommunen om VVM-screening:

Den kunne være udført på anden måde

Der har været sået tvivl blandt borgere om, der har været fejl i VVM-screeningen af Bøgeholm Allé i Farremosen. Det er ikke tilfældet, oplyser borgmester Karsten Långerich, der har fået forvaltningen til at undersøge grundlaget for undersøgelsen

Af
Helene Stolle

Farremosen er et område, der optager borgerne i Allerød, og der har været noget blæst om den VVM-screening, der har været foretaget af den nye private fællesvej Bøgeholm Allé, der skal være adgangsvej til ehvervsområdet.

En borger mener nemlig, at der er brugt forkerte tal i screeningen, og det har fået borgmester Karsten Längerich (V) til at bede forvaltningen om at undersøge grundlaget for screeningen.

Læs også: K-politiker rejser sag om VVM-screening i Farremosen

“Det er vigtigt for byrådet - og borgerne - at vores myndighedsbehandling er korrekt”, siger Längerich og understreger, at der ifølge forvaltningen ikke er begået en fejl i den pågældende screening - men at forvaltningen oplyser, at 'den kunne være foretaget på en anden måde'.

“Miljøpåvirkningen kan belyses på mange forskellige måder og på forskelligt detailniveau, som borgeren rigtigt påpeger. I denne VVM screeningen er der taget udgangspunkt i årsdøgnstrafikken for området og for de tilstødende veje. Årsdøgntrafikken giver et generelt godt billede af forholdene mellem trafikmængderne fra området og den andel, det udgøres af trafikken på Nymøllevej samt Hillerødmotorvejen og dermed den ændring af miljøtilstanden, vejens trafik vil medføre”, lyder forklaringen fra forvaltningen, der fortsætter:

Fik du læst: Widex fusionerer med konkurrent

“Af VVM screeningen fremgår det, at trafikken fra Bøgeholm Alle vil udgøre under 10 procent af den eksisterende trafik på Nymøllevej ud for Bøgeholm Alle og ca. 1 procent af trafikmængderne på Hillerødmotorvejen”, oplyser forvaltningen men lægger ikke skjul på, at der vil komme langt flere tunge køretøjer til området - mere end en fordobling.

“Det er beskrevet, at trafikken til området vil have en markant større andel af tunge køretøjer - mere end 50 procent. Så den tunge trafik på strækningen mellem Bøgeholm Alle og motorvejen vil blive mere end fordoblet. Til gengæld vil erhvervstrafikken optræde jævnt fordelt over arbejdsdagen og dermed udgøre en mindre andel af trafikken i spidsbelastningstimerne morgen og eftermiddag, som er domineret af personbilspendlere”. .

Læs også: Farremosen: Åbent brev til minister

“Der er ingen forventning om, at VVM screeningen ville være nået til et andet resultat på baggrund af en detaljeret vejkapacitetsberegning (fremfor årsdøgnstrafikken, red.). Vejanlægget er godkendt efter vejloven og privatvejloven. Der er altså ikke begået fejl, men screeningen kunne være foretaget på en anden måde”, slår forvaltningen fast og understreger, at  klagefristen for afgørelsen er udløbet, og der ikke kom klager over afgørelsen inden fristens udløb. 

Om VVM-screeningen

  • En VVM Screening skal afdække, hvorvidt der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af projektet. Udgangspunktet er eksisterende og tilgængelig viden om det konkrete projekt og det aktuelle område, som projektet vil påvirke. Miljøpåvirkningen kan belyses på mange forskellige måder og på forskelligt detailniveau.
  • I VVM screeningen af Bøgeolm Allé i Farremosen er der taget udgangspunkt i årsdøgnstrafikken for området og for de tilstødende veje.
  • Årsdøgntrafikken giver et generelt  billede af forholdene mellem trafikmængderne fra området og den andel, det udgør af trafikken på Nymøllevej, Hillerødmotorvejen mv. og dermed den ændringen af miljøtilstanden, vejens trafik vil medføre. 

Kilde: Allerød Kommune

Publiceret 17 May 2018 10:30