"Med byrådets effektiviseringsstrategi håber jeg, at vi kan undgå, at besparelserne medfører serviceforringelser for borgerne," siger borgmester Karsten Längerich.

Längerich:

"Pres på økonomien gør effektiviseringer vigtige"

Borgmesteren påpeger, at der er forslag til effektiviseringer, der giver mening, mens der er andre, han ikke hører opbakning til, f.eks. at afskaffe lejrskolerne

Af
Af Michael Braunstein

"Det er vigtigt, at kommunen aktivt arbejder med at effektivisere driften. Allerød Kommunes økonomi er grundlæggende sund, men der er behov for politiske omprioriteringer. Vi oplever både et udgiftspres på ældreområdet til mere hjemmehjælp, og senest har regeringen så også besluttet, at Allerød Kommune årligt skal betale 3 mio. kr. mere i udligning."

Det siger borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse efter tirsdagens møde i Økonomiudvalget, hvor udvalget gjorde status på kommunens økonomi. Det forventede regnskab for 2018 blev gennemgået, og materialer til efterårets budgetforhandlinger blev drøftet for første gang.

Læs også: Uenighed om varmtvandsbassin

"Med byrådets effektiviseringsstrategi håber jeg, at vi kan undgå, at besparelserne medfører serviceforringelser for borgerne. Derfor er jeg glad for, at vi på Økonomiudvalgsmødet var enige om at oversende 28 nye forslag til reelle effektiviseringer på i alt 3 mio. kr. til byrådets møde i næste uge," siger borgmesteren og fortsætter:

"Byrådet har besluttet en budgetproces, hvor de effektiviseringsforslag, der ikke vedtages i foråret, oversendes til budgetforhandlingerne til efteråret. Der er nogle af forslagene, som godt kan give mening at gennemføre, eventuelt mod at ressourcerne forbliver på området, mens der er forslag, som jeg ikke hører opbakning til nogen steder i byrådet. Eksempelvis at afskaffe lejrskolerne."

Byrådets effektiviseringsstrategi

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.
Kilde: Allerød Kommune

Publiceret 18 May 2018 15:15