'Lad det regne med frøer' er et projekt, hvor klimasikring og rekreative muligheder samtænkes. Pressefoto

'Lad det regne med frøer' er et projekt, hvor klimasikring og rekreative muligheder samtænkes. Pressefoto

Allerød har to klimaprojekter med på top 100 liste

Desuden er Allerød med i to tværkommunale projekter

Allerød er med på listen Klima100, der er udarbejdet af Realdania og Sustainia og samler og beskriver 100 af de bedste klimaprojekter fra de danske kommuner. Det er første gang kommunernes klimaindsatser bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter.

Allerød er med på listen med to projekter: Virksomhedsnetværket 'Carbon20 - Et Bæredygtigt Allerød' og klimaprojektet 'Lad det regne med frøer'. Desuden er Allerød med i to af de tværkommunale projekter: 'Energi på Tværs' og 'Bæredygtig Bundlinje.'

'Carbon20 - Et Bæredygtigt Allerød'

Allerød Kommune har skabt et netværk bestående af 50 lokale private virksomheder, der har til formål at fremme virksomhedernes arbejde med bæredygtighed, CO2-reduktion og grøn vækst.

Carbon20-projektet startede i 2013, hvor de første 11 ambitiøse virksomheder over en treårig periode fik reduceret deres CO2-udledning med gennemsnitligt hele 32,4 pct. To gange årligt mødes virksomhederne til møder, der bl.a. fokuserer på grøn branding, grøn mobilitet, solceller og LED belysning.

Jeg er stolt over at vi her i Allerød kan give inspiration til andre kommuner netop på, hvordan den grønne dagsorden kan løftes i fællesskab via dialog på tværs af det offentlige og private

"Jeg er stolt over at vi her i Allerød kan give inspiration til andre kommuner netop på, hvordan den grønne dagsorden kan løftes i fællesskab via dialog på tværs af det offentlige og private - præcis som det i dag sker i Allerød i Carbon20-samarbejdet," siger borgmester Karsten Längerich.

'Lad det regne med frøer'

'Lad det regne med frøer' er et projekt, hvor klimasikring og rekreative muligheder samtænkes.

Det bynære naturområde Lynge Fælled har de seneste år været plaget af udfordringer med regnvandshåndtering. Kraftige regnskyl har overbelastet kloakkerne, hvilke har øget risikoen for oversvømmelse af bygninger samt overløb af kloakvand til søer og vandløb.

Allerød Kommune har derfor skabt en ny regnvandsløsning ved at etablere nyt terræn, som indeholder lavninger og søer, der opsamler og forsinker regnvandet. I alt er der etableret forsinkelsesbassiner på ca. 2.000 m3.

"Ideen med at tænke løsningen af regnvandsudfordringer sammen med muligheder for at skabe en rigere natur og bedre rekreative muligheder er jo god. Den er ikke ny, men jeg er da glad for, at netop vores konkrete løsning i Lynge kan give inspiration til andre," siger borgmester Karsten Längerich.

Klima100 publikationen kan downloades gratis på realdania.dk/klima100

Publiceret 24 May 2018 13:38