Museum Nordsjælland mener, at Fru Lunds Villa på Lyngevej er bevaringsværdig. Derfor har museet nu gjort indsigelse mod Allerød Kommunes planer om at rive huset ned.

Museum Nordsjælland mener, at Fru Lunds Villa på Lyngevej er bevaringsværdig. Derfor har museet nu gjort indsigelse mod Allerød Kommunes planer om at rive huset ned. Foto: Michael Braunstein

Museum i protest mod nedrivningsplaner: Fru Lunds Villa er en vigtig kulturhistorisk brik

Museum Nordsjælland har gjort indsigelse mod kommunens planer om at rive Fru Lunds Villa ned

Protest På Lyngevej ligger den gamle røde murstensvilla, Fru Lunds Villa, let tilbagetrukket mellem parcelhusene. Her holder Allerød Musikskole til, men den epoke er snart slut, da Allerød Kommune har planer om at rive huset ned. Planer som Museum Nordsjælland bestemt ikke er begejstret for og derfor har gjort indsigelser imod.

"I vores optik bør bygningen bevares, da der ikke kun er tale om et arkitektonisk fint hus, men også en vigtig kulturhistorisk kilde til det gamle Vassingerød og dets skole", lyder det fra museumsinspektør Ph.d. Kristoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland.

Han understreger samtidig, at nedrivningsplanerne lader til at stride mod Allerød Kommunes kommuneplan

"Under punkt 3.2.3 påpeges det, at: 'Der er en række bygninger, der så vidt muligt skal bevares, fordi de har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller for lokalsamfundet. De kulturhistoriske bygninger er kroer og tidligere købmandshandler, rytterskoler og skoler, kommunekontorer, gårde, skovløberhuse, skovfogedsteder og skovridergårde, der ikke nødvendigvis er udpeget som bevaringsværdige på grund af deres arkitektoniske værdi'", lyder det fra Kristoffer Schmidt, der derfor undrer sig over, at kommunen ikke har udpeget Fru Lunds Villa som bevaringsværdig.

Kendt arkitekt bag

Fru Lunds villa, der blev opført i 1915, skulle ifølge Museum Nordsjælland fungere som forskole for Vassingerød Skoles mindste klasser, der fra 1910 var blevet undervist i lejede lokaler i afholdshjemmet Bethesda.

"Bygningens oprindelige og officielle navn var derfor Vassingerød Forskole. Og ligesom Fru Lunds Villa lå forskoler ofte i en selvstændig bygning med bolig til lærerinden (der var udelukkende tale om en kvindelig arbejdsplads, red.). Lønningerne i forskolerne var lave, hvilket gjorde det til en billig løsning for landkommunerne. Samtidig lettede man skolegangen for de mindre årgange, som i stedet for at begive sig ud på længere ture til og fra skole kunne gå i skole tæt på deres eget hjem", fortæller Kristoffer Schmidt og beskriver den røde murstensvilla som et solidt og redeligt byggeri.

"Ydermurene fremstår ubehandlede og er kendetegnet ved adskillige finurligt dekorative, men også neutrale forbandter, der giver huset et fint arkitektonisk udtryk. Vinduer og dørparti af nyere dato samt adskillige lyskilder på bygningens ene ydervæg har ikke gjort noget godt for husets arkitektoniske værdi. Men de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter er dog alligevel så høje, at Museum Nordsjælland betragter bygningen som bevaringsværdig", lyder det.

Det var den roskildebaserede arkitekt Carl Møller, der stod bag Fru Lunds Villa. Han satte især sit præg på Roskilde by med adskillige gedigne murstensbygninger.

"Bygninger, der på grund af deres arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter betragtes som bevaringsværdige af Roskilde Kommune", siger Kristoffer Schmidt og ærgrer sig over, at Allerød Kommune ikke ligesom nabokommunerne Hillerød og Fredensborg har foretaget en systematisk gennemgang af kommunens bygningsmasses bevaringsværdigheder.

"Det står ellers i Allerød Kommunes nuværende kommuneplan såvel som kommuneplanerne fra 2009 og 2013, at man tilstræber at få lavet en sådan gennemgang, men det er ikke blevet til mere end gode intentioner på skrift", lyder det fra Kristoffer Schmidt, der håber, at museets indsigelse kan få Allerød Kommune til at se på planerne for Fru Lunds Villa en ekstra gang.

Publiceret 24 May 2018 06:00