Med et nyt forsøg går Allerød Kommune nye veje med borgerinddragelse.

Med et nyt forsøg går Allerød Kommune nye veje med borgerinddragelse.

Allerød laver forsøg: 40 borgere kan bede byrådet tage sager op

Et enigt Allerød Byråd står bag forsøget, der skal evalueres efter et år

Af
Michael Braunstein michael.braunstein@lokalavisen.dk

Fremover skal der ikke mere end 40 Allerød-borgere til, før det bliver muligt at anmode byrådet om at drøfte et forslag.

Allerød Byråd har nemlig i enighed besluttet at lave en forsøgsordning, hvor dét bliver muligt, hvis 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget med deres underskrifter. Forslaget sendes elektronisk til kommunen på en mail.

Forsøgsordningen skal evalueres efter et år.

På byrådets møde 24. maj var der almindelig glæde over og tilfredshed med forsøget.

"Godt initiativ"

"Det er et godt initiativ. Der kan være en risiko for, at de samme personer vil prøve at sætte dagsordenen, og vi må bevare respekten for det repræsentative demokrati, men forslaget er faktisk glimrende," sagde Lars Bacher, Konservative.

Merete Them Kjølholm, Radikale, udtrykte håb om, at tiltaget kunne bidrage positivt til dialogen med borgerne og åbne op for, at flere kom med i dialogen.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, mente, at ordningen kunne være et glimrende supplement til de eksisterende muligheder. "I praksis tror jeg dog, at hvis borgerne vil have politikerne til at tage en sag op, vil det nemmeste fortsat være at henvende sig til os," sagde han.

"Nem og god løsning"

Olav B. Christensen, Venstre, så frem til, at ordningen betød, at der kom spændende idéer og forslag fra borgerne på byrådets bord.

"Det her er en god og nem løsning. Og vi har jo allerede en proces for det videre forløb, nemlig at forslag sendes i udvalg, så de kan blive fagligt og politisk behandlet," sagde han.

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, anførte, at der i Allerød er tradition for, at der ikke er langt fra idé til behandling. "Så man kan allerede i dag som borger få rejst en sag - men det er godt at formalisere det på den her måde," sagde han.

Publiceret 25 May 2018 11:36