”Det sidste, jeg ønsker, er at tale et dejligt område ned ved at fortælle om hashhandlen. Men vi skal turde konstatere, at vi har et problem,” siger formand i Lillerød Boligforening, Birthe Petersen. Hun er fotograferet i cykelkælderen.

”Det sidste, jeg ønsker, er at tale et dejligt område ned ved at fortælle om hashhandlen. Men vi skal turde konstatere, at vi har et problem,” siger formand i Lillerød Boligforening, Birthe Petersen. Hun er fotograferet i cykelkælderen. Foto: Anne Lønstrup

Boligformand: Handel med stoffer i Ørnevang eskalerer

”I to år har vi råbt op om, at der handles med euforiserende stoffer i vores bebyggelse. Men ingen gør noget ved det,” siger Birthe Petersen

Af
Anne Lønstrup

Henover den sene eftermiddag og frem til spisetid ser formand for Lillerød Boligforening, Birthe Petersen, næsten dagligt ud af sit køkkenvindue, at der foregår handel med stoffer. Bilerne kører ind på parkeringspladsen på Ørnevang i Allerød. Folk stiger ud og mødes med andre, der handles, og bilerne kører igen.

I de sidste to år er handlen for alvor taget til, fortæller Birthe Petersen, der kalder Ørne-/Uglevang samt Skovvangsskolen for ”de primære udsalgssteder af euforiserende stoffer i Allerød.”

Udviklingen bliver fulgt med stigende frustration af beboerne. Boligforeningen har løbende holdt politikere, forvaltning, SSP og politi orienteret om handlen med stoffer. Foreningen har også fortalt, at bebyggelsens cykelkældre bliver brugt som tilholdssted for unge, der ryger og sviner med cigaretpapir, skodder og flasker. Men de kan ikke rigtig få øje på, at problemet bliver taget alvorligt.

”Når vi fortæller, at der bliver solgt hash og foregår andre ting, som vi ikke bryder os om, så lytter alle og kan godt forstå, at det er et problem. Men der sker ingenting,” siger Birthe Petersen.

Selvmodsigende reaktion

Da borgmester Karsten Längerich (V) og formand for Børne og Skoleudvalget Nikolaj Bührmann (SF) i sidste uge udtalte til Allerød Nyt, at de var overraskede over, at en 56 pct. af de unge mellem 16-24 år i Allerød ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse har prøvet hash eller euforiserende stoffer, var det Birthe Petersens tur til at blive forbløffet.

”Jeg kan godt forstå, at der er al mulig grund til at blive forskrækket over, at så mange unge i Allerød har prøvet euforiserende stoffer. Men når man gennem to år er blevet holdt orienteret om, at problemet med salg og brug af euforiserende stoffer vokser og vokser her i Ørne-/Uglevang, er det selvmodsigende, at politikerne kan føle sig overrasket. Jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kan, for at gøre opmærksom på vores problematik,” siger hun.

Anmeldelser og nøglebrikker

En af de beskeder, som beboerne i Ørne-/Uglevang har fået fra myndighederne, er, at de altid skal melde salg af stoffer til politiet. Det gør beboerne også. Problemet er, at de gør det anonymt.

Jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kan, for at gøre opmærksom på vores problematik

”33 gange indenfor de sidste to år har beboerne i foreningen gjort, som de har fået besked på og ringet til politiet for at fortælle om salg af stoffer. Imidlertid har kun tre af anmelderne lagt navn til. De øvrige ville være anonyme, og det forstår jeg godt,” fortæller Birthe Petersen.

Et andet problem er de mange nøglebrikker, der er delt ud til beboerne, og som giver adgang til kældrene, hvor uvedkommende forsamler sig.

”Politiet siger, at vi skal se at få bedre styr på nøglebrikkerne. Det prøver vores drift også, men med 374 lejemål med gennemsnitligt tre beboere, er det svært at holde styr på hver eneste nøglebrik,” forklarer boligforeningens formand.

I håb om at tage modet fra folk, der slår sig ned i kældrene, bliver cykelrummene nu ombygget, så de kan aflåses. Også videoovervågning har været på tale. Det ville ifølge Birthe Petersen løbe op i ca. 500.000 kr., som lejerne skal betale, og et videokamera kan let slås i stykker eller overmales, så den løsning ligger ikke lige for.

Efterlyser mere hjælp

Boligforeningen har gjort kommunen opmærksom på, at hashhandlen sker fra bestemte lejligheder i bebyggelsen.

”Derfor har vi for et par måneder siden forsøgt at få et samlingsstedsforbud udstedt af kommunen, men kommunen har ikke svaret os,” siger Birthe Petersen, der efterlyser hjælp fra det omgivende samfund.

”Jeg tror, at en af de værste trusler, man kan få, er, at man kan blive smidt ud af sit lejemål, hvis man begår kriminalitet. Vi kan som boligforening godt sætte lejere ud, men så skal vi kunne bevise sagens stilling, og hvis vi ikke kan få politiet eller kommunen til at hjælpe os, bliver det svært,” siger Birthe Petersen.

”Vi er klar til at advare to-tre beboere. Vi har ikke gjort det endnu, for vi vil godt have vores dokumentation i orden. Man kan godt skyde med skarpt, men så skal man helst ramme.”

Hver fjerde lejlighed i Lillerød Boligforenings afd. 10 og 11, som har adresse i Ørne-/Uglevang, er stillet til rådighed for, at kommunen kan anvise lejere. Der har tidligere været iværksat midlertidige aktiviteter for unge med godt resultat, men ifølge boligforeningens formand ”falder det fra hinanden igen, når der ikke er nogen tovholder.”

Publiceret 25 May 2018 15:35