Vejen er nu banet for opførelsen af den nye tennishal i Allerød. Temafoto

Vejen er nu banet for opførelsen af den nye tennishal i Allerød. Temafoto

13 sagde ja til tennishal

Et mindretal på otte i Allerød Byråd stemte imod

Af
Af Michael Braunstein

Et flertal på 13 i Allerød Byråd - Venstre, Blovstrødlisten, Radikale, Vores Allerød og Konservative - sagde på byrådets maj-møde ja til projektet med en ny tennishal. Imod stemte SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Byrådet har sat i alt 10.319.000 kr. af til etablering af en hal med tre indendørs tennisbaner, der skal bruges af kommunens tre tennisklubber.

Hallen indeholder foruden baner også omklædningsfaciliteter og opholdsareal. Den skal opføres som delvist opvarmet byggeri. Klubberne har tilkendegivet, at de står for driften.

Byrådets flertal godkendte projektet som grundlag for byggeriet, en driftsaftale med tennisklubberne, og en frigivelse af de resterende 9,3 mio. kr. En såkaldt klimaskærm, der vurderes at koste 150.000 kr. årligt i vedligeholdelse, besluttede flertallet at indarbejde i budget 2019 og frem.

Flertallet præciserede i sin beslutning, at det af aftalen skal fremgå hvilke forpligtelser og omkostninger tennisklubberne påtager sig, og at lovgivningens rammer for aftalen med tennisklubberne samtidig undersøges.

Glæde og kritik

Fra flertallets side blev hal-projektet budt varmt velkomment. Blandt andet anførte Esben Buchwald, Venstre, at hallen havde været ventet gennem 10 år og tegnede godt, mens Erling Petersen, Blovstrødlisten, var "superglad" og roste klubberne for et flot stykke arbejde.

Nikolaj Bührmann, SF, efterlyste, at flertallet levede op til de økonomiske styringsprincipper og anviste kompenserende besparelser ved tillægsbevillinger.

"Den klarer vi ved budgettet, siger man - men ved budgettet venter et sparekatalog," sagde han.

Jørgen Johansen, Konservative, mente, at principperne rent faktisk blev holdt, men tilføjede, at "vi skal være bedre til at tage højde for drift og vedligeholdelse i projekterne."

Publiceret 28 May 2018 20:19