"Nogen har forhalet det her og prøver at forhale det endnu mere. Lad os nu komme igang - ellers sig det dog, hvis I springer fra aftalen," sagde Erik Lund, Konservative, i byrådet.

Varmtvandsbassin sendt i udvalg

Skarp debat i byrådet, da flertal besluttede at stille genudbud midlertidigt i bero

Et stort flertal i Allerød Byråd besluttede 24. maj at sende sagen om genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin retur til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig skal Forvaltningen udarbejde en ny tidsplan for udbuddet, der sættes i bero i mellemtiden.

Konservative stemte imod, mens Lone Hansen, Venstre, undlod at stemme.

Konservative havde begæret sagen i byrådet, og her blev den genstand for en skarp debat.

"Det er forhaling"

"Nu må vi tage en beslutning og komme videre. Det handler ikke om, hvorvidt man er for eller imod et varmtvandsbassin, men om at sende det i genudbud. Vi har besluttet det her én gang, og der er sat 500.000 kr. af til årlig drift, ligesom vi har en aftale om, at der er 10 mio. kr. til anlæg - bliver det mere end 10 mio. kr., hører I ikke en lyd fra os, hvis I ikke stemmer for det," sagde Jørgen Johansen, Konservative.

Partifællen Erik Lund slog fast, at sagen om genoptræning og varmtvandsbassin bygger på en aftale fra 2016 mellem K, V, DF, Blovstrødlisten og Lea Herdal, med henblik på en realisering i 2017.

"Vi holder vores aftaler, men der er ikke sket meget i sagen. Dét som nogen nu vil undersøge, er allerede undersøgt, vi har alle oplysninger. Nogen har forhalet det her og prøver at forhale det endnu mere. Lad os nu komme igang - ellers sig det dog, hvis I springer fra aftalen. Vi har lagt midler til drift ind, selvom vi ved, at der kommer indtægter på brugen af bassinet, som i andre kommuner," sagde han og påpegede, at overskudskapaciteten i bassinet henvendte sig til en række mulige brugere.

"Ingen forhaling"

Olav B. Christensen, Venstre, sagde, at "mig bekendt har ingen forhalet sagen."

"Den har taget lang tid, ja, men det er der grunde til, blandt andet var det en uklar politisk beslutning, der lå i aftalen, og når det gælder økonomien, er det vigtigt at få driften præciseret. Jeg går ikke ud fra, at Konservative ønsker et varmtvandsbassin uanset prisen, dét kan vi i hvert fald ikke støtte. Venstre overholder sine aftaler, men vi skal være sikker på økonomien," sagde Olav B. Christensen.

Merete Them Kjølholm, Radikale, var bange for, om flere driftsudgifter dukkede op.

"Det er svært at vurdere rentabiliteten, for der mangler vurderinger af udgifter og indtægter og offentlighedens adgang, og vi synes, at udbuddet burde være delt i genoptræning og bassin. Der er reelt andet, der er vigtigere end et bassin, når det handler om at bruge skatteborgernes penge, bl.a. opdateringer af skolerne," sagde hun.

"Det er ikke for alle"

Nikolaj Bührmann, SF, undrede sig over, at Konservative "ønsker et varmtvandsbassin, der ikke er for alle borgere i Allerød."

"Også hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere bør kunne bruge bassinet. Det er et stort anlæg, der økonomisk tørres af på alle borgere, men som kun få har adgang til," sagde han.

Erling Petersen, Blovstrødlisten, slog fast, at "vi har sagt ja til et bassin til 10 mio. kr., men hvis det ikke holder, bliver det svært."

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, kaldte varmtvandsbassinet "valgflæsk", hvor beslutningsgrundlaget nu efterfølgende skulle kvalificeres.

"Økonomisk ansvarlighed er på sin plads her. Men der er ingen seriøs model for at få billetindtægter, man sammenligner med bassiner i andre kommuner, der ligger ved svømmehaller, og ikke som her ved et plejecenter, og fra Konservative har vi tidligere hørt, at bassinet ikke vil koste noget i drift," sagde han.

"Ikke passende"

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, anførte, at det for ham handlede om prioritering, og at etablering af et varmtvandsbassin ikke var passende i kommunens aktuelle økonomiske situation.

Endelig sagde Viggo Janum, Vores Allerød, at han gik ind for, at sagen blev belyst yderligere.

"De ansvarlige for genoptræningen har sagt, at et sådant bassin ikke vil være en del af genoptræningen, og så hænger det ikke sammen, at bassinet etableres på et plejecenter," sagde han.

Publiceret 28 May 2018 09:30