Temafoto.

Temafoto.

DEBAT:

Kumulative effekter kræver miljøkonsekvensrapporter i Farremosen

Arne Blichfeldt Mathiasen, Høveltsvangsvej 64, 3450 Allerød

Flere af byrådsmedlemmerne synes ikke helt at være bevidste om forskellene i planlovens klasser og miljøklasserne samt sondringen mellem ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”miljøtunge” virksomheder. Det er skræmmende med tanke på de beslutninger, der foretages om Farremosen og konsekvenserne heraf.

Niras har tilbage i tiden udarbejdet en rapport for området, men selv ikke Niras kender de faktiske forhold, før der er foretaget boreprøver. Ikke alene er området OSD, men rent faktisk kildeplads for vandværket – væsentlig detalje. Vandet hentes faktisk herfra.

Jeg er ikke så bekymret for nedsivning fra daglig drift, men fra uheld. Uheld har det med at ske. Vandværket har påvist forøget natrium indhold i deres boringer efter vintersaltning, hvilket er en uhyre stærk indikator for at lagene ikke fungerer som en membran. Der er revner i leret, det er ikke tæt og porøsiteten skal belyses via boreprøver. Vandværket har dygtige ressourcer, der forholder sig til fakta, og til alle de fakta der mangler at blive belyst - skræmmende.

Byrådet ”glemmer” at tage højde for de kumulative effekter. Forvaltningen har argumenteret med at støj og forurening allerede er der fra motorvejen og brændeovne, så det må vi leve med. Kigger man på de kumulative effekter ophæver motorvejen ikke forureningen fra Farremosen – den forøger den! Hver for sig kan det måske virke harmløst, men samlet et potentielt stort problem.

Det er bydende nødvendigt, at få foretaget miljøkonsekvensrapporter for hver enkelt virksomhed i Farremosen samt en samlet vurdering af de kumulative effekter, først da kan vi afgøre, om vi har plads til disse virksomheder i Farremosen, når det gælder forurening i form af partikler, støj, støv, lugt, trafik m.m.

Jeg er glad for lovning om fokus på miljøet, men savner fremsynetheden og de faktiske handlinger, der gør at vi kan undgå at ødelægge vores ellers så naturskønne by, med masser af plads til virksomheder i den miljølette ende.

Lad os sætte kaffe over og reelt diskutere og lede efter løsninger, der kan tilgodese miljørigtige virksomheder, borgere og miljø.

Publiceret 29 May 2018 09:47