Borgmester Karsten Längerich (V) og viceborgmester Miki Dam Larsen(A) mener, at det er på tide at se fremad i udviklingen af Farremoseområdet.

Borgmester Karsten Längerich (V) og viceborgmester Miki Dam Larsen(A) mener, at det er på tide at se fremad i udviklingen af Farremoseområdet. Arkivfoto: Michael Braunstein

Borgmester og viceborgmester har fået nok: 'Debatten om Farremosen er ved at løbe af sporet'

"Det er nødvendigt at stoppe op i en debat, der er ved at løbe af sporet og i stedet bruge ressourcerne på at se fremad", mener Karsten Längerich (V) og Miki Dam Larsen (A)

Af
Helene Holm Stolle

Fremtiden for Farremosen har været heftigt debatteret gennem det meste af et års tid efterhånden. Borgerne er nemlig langt fra tilfredse med, at byrådet har udlagt området til tung industri. Det er frygten for både støjgener og store miljømæssige konsekvenser ved industrien, som borgere og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening har opponeret imod både i pressen og ved flere debat- og orienteringsmøder om området.

Nu har borgmester Karsten Längerich (V) og viceborgmester Miki Dam Larsen (A) imidlertid fået nok. De mener, at debatten er ved at løbe af sporet, og tiden er inde til at se fremad.

"Vi er nået til et punkt i sagen om erhvervsområdet ved Farremosen, hvor det gælder om at se fremad. Et enkelt kig på kommunens hjemmeside vidner om, at vi nu er nået til svaret på spørgsmål 117 samt utallige dokumenter, redegørelser og notater, der er udarbejdet af skatteydernes penge. På trods af det må vi fortsat - her trekvart år senere - lægge øre til mangt og meget og sågar anklager som blandt andet, at kommunen har ladet kommende virksomheder i Farremosen diktere, hvad der skal stå i en lokalplan, kommunen lader virksomhederne forurene grundvandet, og at miljølovgivningen ikke bliver overholdt. Præmisserne for en saglig debat er dårlige", skriver de i et indlæg til Allerød Nyt, hvori de også slår fast, at borgermodstanden og kritikken ikke kan bremse udviklingen af Farremosen.

Læs hele indlægget fra Karsten Längerich og Miki Dam Larsen herunder:

"De mange løsrevne udsagn bygger på en formodning om at kunne stoppe udviklingen af et erhvervsområde. Det kan det efter vores opfattelse ikke", skriver Längerich og Miki Dam Larsen, der samtidig appellerer til, at alle nu bruger ressourcerne på at se fremad.

Fingerplanen er bestemmende

Som tidligere fortalt er det staten, der med Fingerplanen, har udpeget området i Allerød til tung industri.

"Helt tilbage fra 2005 har Allerød Kommune haft den opgave at finde areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav", oplyser Längerich og Miki Dam Larsen i indlægget til Allerød Nyt.

"Allerød Kommune fandt først et areal, som i 2010 blev solgt til en virksomhed, der ikke krævede en særlig beliggenhed. For retsligt at lovliggøre dette, forlangte staten, at der skulle udlægges et erstatsningsareal. Det blev så området ved Farremosen, der ligger som nabo til Hillerødmotorvejen og med få direkte naboer, som dog selvfølglig bliver berørte af det nye erhvervsområde", forklares det i indlægget.

Ingen grund til bekymring

Flere har været bekymret for, hvordan tung industri vil påvirke drikkevandet i området. Men ifølge Allerød Kommune er der ingen grund til bekymring.,

"Da erhvervsområdet Farremosen blev indskrevet i kommuneplanen i 2013, fik kommunen en ekstern konsulent (NIRAS) til at vurdere grundvandsforholdene. Konklusionen var, at der godt kunne etableres et sådant erhvervsområde på det sted. NIRAS’ grundvandsredegørelse indgik i arbejdet med kommuneplanen, og i lokalplanen er der også særlige bestemmelser om at beskytte grundvandet", oplyser Längerich og Miki Dam Larsen i indlægget, hvori de også oplyser, at kommunen netop har fået NIRAS til at lave et supplerende notat til grundvandsredegørelsen for Farremosen.

"Konklusionen er igen den samme. Derudover viser redegørelsen, at det ikke er korrekt, at erhvervsområdet ved Farremosen ligger oven på en kildeplads til Lynge Overdrevs Vandværk. Dette bekræftes af nye beregninger udført af Rambøll", skriver de i indlægget til Allerød Nyt.

Publiceret 13 June 2018 10:23