Nu skal sikkerheden sikres i området mellem Lyngevej, Søparken og Røglevej.

Nu skal sikkerheden sikres i området mellem Lyngevej, Søparken og Røglevej. Foto: Mostphotos.com

Nu lukkes overkørslen mellem Lyngevej og Søparken

Trafiksikkerheden skal forbedres ved Lyngevej, Søparken og Røglevej

Allerød Kommune har i år afsat 2 millioner kroner. til forbedring af trafiksikkerheden en række steder i kommunen. Et af de steder, der kommer til at ske noget, er i området Lyngevej, Søparken og Røglevej.

Krydset mellem Søparken og Lyngevej er et problematisk kryds, hvor der er sket flere uheld, og hvor oversigten ikke er den bedste. Derfor gennemføres nu et forsøg med lukning af overkørslen mellem Lyngevej og Søparkens vestlige del.

På Lyngevej kommer der bump på hele strækningen fra Rådhusvej til bygrænsen, og der bliver opsat en fartviser ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er primært, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej, da farten er høj.

"Vi prioriterer ud fra bedste faglighed, hvilke områder, der mest har behov for yderligere trafiksikring. Området ved Søparken og Lyngevej, som har nogle utrygge forløb. Derfor afprøver vi en omlægningen af trafikken i området," siger Miki Dam Larsen, som er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Med det her forsøg skaber vi et større fokus på trafiksikkerheden – både for skolebørn og bilister".

Lukningen af overkørslen mellem Lyngevej og Søparken etableres fra starten af juli og et halvt år frem. Hvis effekten er god, vil man overveje at gøre denne løsning permanent.

Til- og frakørsel vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Der bliver samtidig etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Øvrige tiltag i området er forbedring af sikkerheden for cyklister i krydset mellem Rådhusvej og Røglevej samt udvidelse af 40 km zonen på Røglevej.

logy

Publiceret 13 June 2018 09:01