"Vi er utrygge og bekymrede for flere end 3.000 borgeres drikkevand", siger Kjel Johansen, der er formand for Lynge Overdrev Vandværk. Mostphotos.com

Vandværksformand beder Miljøministeriet vurdere Farremosen: "Vi er bekymrede for flere tusinde borgeres drikkevand"

"Vi er ikke blevet præsenteret for fakta, der forekommer overbevisende nok til at fjerne bekymringen", lyder det fra Kjel Johansen, der er formand for Lynge Overdrev Vandværk, der nu har valgt at klage til Miljøministeriet

Af
Helene Holm Stolle

Formanden for Lynge Overdrev Vandværk, Kjel Johansen, er mildest talt overrasket over de udtalelser, som borgmester Karsten Längerich (V) og viceborgmester Miki Dam larsen (A), senest er kommet med om udviklingen af erhvervsområdet Farremosen - nemlig, at der ifølge en ekstern konsulent ikke skulle være betænkeligheder ved at etablere et erhvervsområde med en asfaltfabrik der i forhold til grundvandet samt, at et nyligt udarbejdet notat til grundvandsredegørelsen slår fast, at 'det ikke er korrekt, at erhvervsområdet ved Farremosen liger oven på en kildeplads til Lynge Overdrevs Vandværk. Dette bekræftes af nye beregninger udført af Rambøll'.

"Vi er fortsat utrygge og bekymrede for flere end 3.000 borgeres drikkevand", siger Kjel Johansen til Allerød Nyt og slår fast, at ingen er blevet præsenteret for fakta, der forekommer overbevisende nok til at fjerne bekymringen.

I en mail til forvaltningen og borgmester Karsten Längerich understreger Kjel Johansen, at datagrundlaget for beregningerne er mangelfulde, og at vandværket derfor har valgt at klage til Miljøministeriet for at få en vurdering derfra.

"Vi mener ikke, at Allerød Kommune har svaret med yderligere dokumentation på vores kritik omkring det mangelfulde datagrundlag, men at kommunen og dennes eksterne rådgivere alene har foretaget yderligere beregninger og vurderinger ud fra det foreliggende datagrundlag, hvilket vandværket på seneste møde meddelte kommunen, at vi hele tiden ikke har anset for tilstrækkeligt, taget den hydrogeologiske kompleksitet samt et ringe antal boringspejledata (kun 3 boringer) til bestemmelse af strømningsretning og vandskel i betragtning. Efter at have drøftet sagen med vores eksterne rådgivere har vandværkets bestyrelse besluttet, at vi snarest muligt vil påklage kommunens vurdering til Miljøministeriet, hvorfor vi anbefaler Allerød Kommune at afvente med yderligere myndighedstiltag i miljøsagsbehandlingen, indtil vi har hørt Miljøministeriets vurdering af denne for os vigtige miljøsag", skriver vandværket.

Publiceret 15 June 2018 09:37