Hen over sommeren tages der hul på arbejdet med at sikre skolevejen ved krydsningen her mellem Frederiksborgvej, Rønnealle og Enghavevej. Foto: Allerød Kommune

Hen over sommeren tages der hul på arbejdet med at sikre skolevejen ved krydsningen her mellem Frederiksborgvej, Rønnealle og Enghavevej. Foto: Allerød Kommune

Arbejde med sikring af skolevej starter

Hen over sommeren tages der hul på arbejdet med at sikre skolevejen ved krydsningen mellem Frederiksborgvej, Rønnealle og Enghavevej

Af
Michael Braunstein

skolevej Allerød Kommune er gået i gang med at sikre skolevejen ved krydset Frederiksborgvej, Rønnealle og Enghavevej. Det medfører blandt andet, at midterheller bliver etableret på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej. Midlerhellerne skal give 'bløde trafikanter' mulighed for at vente midt på vejen.

Sikkerheden bliver også forbedret ved at etablere pudebump på begge sider af krydsningen og 40 km/t-zonen udvides til at omfatte krydset.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu går i gang med det her arbejde, da alle børn skal føle sig sikre på den vej, de tager til skole," siger Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og fortsætter:

"Helt generelt ligger det udvalget meget på sinde, at alle skolebørn har sikre skoleveje. Denne her samlede pakke af tiltag er jeg sikker på også vil forbedre sikkerheden særligt for skolebørn, der cykler til Lillevang Skole."

På Enghavevej og på Rønnealle - fra Frederiksborgvej til Kirkevænget - etableres '2 minus 1' vej, hvilket betyder, at vejen visuelt kun har ét kørespor. Den benyttes af trafikanter i begge retninger og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen, oplyser kommunen.

Kantbanerne ved en 2-minus-1-vej bruges af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. En 2-minus-1-vej viser sig erfaringsmæssigt at føre til bedre sikkerhed for cyklister, påpeger kommunen.

Publiceret 02 July 2018 13:27