Temafoto.

Temafoto.

Hjælp at hente for unge med angst og depression

Lær at tackle angst og depression-kursus for unge mellem 15-25 år

Af
Michael Braunstein

kursus Allerød Kommune tilbyder igen et 'Lær at tackle angst og depression'-kursus for unge mellem 15-25 år. Første kursusrække viste nemlig gode resultater for de deltagende unge.

"Antallet af danske unge, der får angst og depression, har været stigende de sidste 10 år. Det kan have noget at gøre med, at der er et stort pres på de unge for både at klare sig godt fagligt og socialt i vores samfund i dag. Det kan til tider være enormt svært for de unge mennesker," siger borgmester Karsten Längerich og fortsætter:

"At lide af angst og depression kan have store negative konsekvenser for de unges liv og fremtid. Derfor er jeg glad for, at vi igen kan tilbyde kurset, som har til formål at styrke både de 15-25 åriges psykiske helbred og sundhedsadfærd og deres tilknytning til uddannelse og arbejde."

Kurset varetages af to instruktører, der har personligt kendskab til angst og depression. Projektet er baseret på erfaringer fra Sundhedsministeriets initiativ til indsatsen LÆR AT TACKLE angst og depression for voksne, der har vist positive effekter.

"Erfaring fra tidligere pilotprojekter af kurset viser, at det har formået at reducere symptomer på angst og depression, øge troen på både egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomerne og til at kunne opnå social støtte hos omgivelserne," siger leder af Social Rehabilitering Anne Bergman og uddyber:

"Det virker, fordi indsatsen både har fokus på det forebyggende og på en empowerment tilgang, hvor de unge kan præge deres eget forløb."

    Næste kursusforløb starter mandag 10. september 2018 kl. 18.30-21.00.

    Kurset holdes på Frederiksborgvej 2, 2 sal, 3450 Allerød.

    Interesserede kan henvende sig til projektkoordinator Hanne Thrane fra Social Rehabilitering i Allerød kommune. Tlf. 4024 7649 / 4817 4435 eller mail: hant@alleroed.dk for oplysninger og tilmelding.

    Læs mere om kurset på alleroed.dk

Publiceret 07 July 2018 07:45