Det er dette område, som er berørt af ændringen i sognegrænserne.

Det er dette område, som er berørt af ændringen i sognegrænserne.

Gammel sognegrænse ændres 1. august

Det handler om sognegrænsen mellem Lillerød og Blovstrød sogne

Af
Michael Braunstein

sognegrænse 1. august vil den gamle grænse mellem Lillerød og Blovstrød sogne ændre sig, så beboere i eksempelvis Allerød Park og på Prins Valdemars Allé overgår til at tilhøre Lillerød sogn. Den ny grænse kommer til at gå ved Nymøllevej.

Menighedsrådet i Blovstrød forklarer i et husstandsomdelt brev, at flytningen af sognegrænsen hænger sammen med en antagelse i Lillerød og Blovstrød menighedsråd af, at en stor del af beboerne i denne del af byen, af geografiske årsager, føler sig nærmere knyttet til Lillerød end Blovstrød Kirke.

En høring om emnet sidste år gav da også kun meget få indvendinger.

Let at beholde sit sognebånd

Samtidig understreger Blovstrød Menighedsråd i brevet, at man er bekendt med, at det ikke er alle, der har det på den måde:

'Derfor er det vigtigt for os at understrege, at alle – uanset hvilken side af den nye sognegrænse, man nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne i Blovstrød Kirke - det være sig til seniorklubben, babysalmesang, gudstjenester og alle de øvrige arrangementer. Ligesom det stadig er muligt at bestille kirkebil til søndagens gudstjeneste,' hedder det i brevet.

Hvis man bor i området og ønsker at beholde sit sognebånd til Blovstrød Kirke, så man ikke automatisk overgår til Lillerød sogn efter 1. august, er det meget let, oplyses det i brevet: Det kræver blot, at man henvender sig til Allerød og Hillerøds provstis fælles Kirkekontor på telefon 7023 0393 og oplyser sit navn samt fødselsdag. Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30, torsdag tillige kl. 16.00-18.00. Man kan også sende en mail til: hpfk@km.dk.

Den kirkebogsførende sognepræst i Blovstrød, Kristine K. Ravn, går på barsel i midten af august, men det er alligevel muligt at løse sognebånd til hende og dermed Blovstrød sogn, oplyser Blovstrød Menighedsråd.

Publiceret 15 July 2018 06:00