"Der er netop tale om et forsøg for at få erfaringer og input fra beboere i området," siger Miki Dam Larsen.

"Dejligt med forslag fra borgerne"

Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, hilser trafikforslag fra Flemming Bo Larsen velkommen

Af
Michael Braunstein

kryds "Det er dejligt, at der er borgere, der byder ind med løsningsforslag."

Sådan siger formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, i anledning af forslaget fra Flemming Bo Larsen vedrørende krydset Søparken-Lyngevej.

Flemming Bo Larsen har stillet et - efter hans mening - mere trafiksikkert forslag, efter at have set kommunens forslag til en løsning i krydset.

Flemming Bo Larsens forslag omfatter ensrettet vej fra Lyngevej mod øst ad Søparken til Lyøvej, ensrettet vej fra Lyngevej mod vest ad Søparken til Lyngsvinget og ensrettet vej fra Søparken ad Lyngsvinget til Lyngevej.

"I byrådet har vi fokus på en god og velfungerende infrastruktur og på trafiksikkerheden i kommunen, og derfor har vi lavet en Trafikplan, hvor vi kan prioritere indsatsen. Et af tiltagene i år er et forsøg med at ændre på forholdene i krydset Søparken/Lyngevej for at se, om vi kan forbedre sikkerheden med enkle midler," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Det er dejligt, at der er borgere, der byder ind med løsningsforslag. Der er netop tale om et forsøg for at få erfaringer og input fra beboere i området. De forslag som kommunen modtager vil indgå i evalueringen af forsøget, som vil blive forelagt Teknik-, Erhverv, Plan- og Miljøudvalget inden der træffes endelig beslutning i sagen."

Publiceret 16 July 2018 06:00