Indgang fra Slangerupvej til det kommunale område i grusgraven. Her skiltes der ikke med badeforbud.

Indgang fra Slangerupvej til det kommunale område i grusgraven. Her skiltes der ikke med badeforbud. "Det kommunale areal indeholder ikke et badested, ligesom der heller ikke er badesteder i resten af grusgraven. Kommunen har ikke oplevet, at dette område er blevet opfattet som et badested. Jeg har bedt Forvaltningen efter sommerferien om at se på, hvordan området skal administreres fremadrettet, herunder om skiltningen skal ændres," siger borgmester Karsten Längerich. Foto: Michael Braunstein

Borgmester: Badestrand i grusgrav ikke udelukket

"Det kunne være interessant at undersøge muligheden, men det kræver både undersøgelser af vandkvalitet, adgangsveje, forhold og økonomiske midler," siger Karsten Längerich

Af
Michael Braunstein

lynge grusgrav "Hovedparten af området Lynge Grusgrav og søerne er i privateje, mens kommunen ejer et hjørne af én af søerne. Vi er i gang med at se på, hvordan kommunen skal håndtere adgangen på arealet ned til søen på det kommunale areal. Her kunne det da være interessant at undersøge muligheden for at etablere en badestrand, men det kræver både undersøgelser af vandkvalitet, adgangsveje, forhold og økonomiske midler."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich i en kommentar til debatten, der er blusset op, siden Allerød Kommune meddelte, at det ikke er tilladt at bade i søerne i grusgraven.

Der er nyt, at der er udlagt områder med grus, der ligner badestrande. Disse er krævet af Regionen som en del af efterbehandlingen, så man kan bunde, hvis man falder ned ad skrænterne, oplyser Karsten Längerich. Han tilføjer, at det kommunalt ejede stykke sø ikke er dét areal, kommunen har fået henvendelser om, når det gælder de steder, folk opfatter som badesteder i området.

Ejeren bestemmer

"Det er ejeren, der bestemmer om man må bade. Naturbeskyttelsesloven regulerer adgangsretten til private arealer, herunder søer," siger borgmesteren og fortsætter:

"Kommunen er blevet vidende om, at søerne opfattes som et badested, hvilket dette område ikke er, og derfor har kommunen henvendt sig til ejeren. Det kan være farligt at bade sådanne steder på grund af brat overgang til store dybder. Men det er grundejeren, der bestemmer, om der må bades forudsat at vandets kvalitet er i orden."

"Lokalplanen udlægger området til landbrug, natur og rekreativt område. Kommunen har for nogle år siden i samarbejde med grundejeren fået udlagt stier derude. Naturbeskyttelsesloven regulerer adgangen til området. Kommunen er ved at se på, om grundejerens skiltning overholder loven."

Når det gælder et eventuelt kommunalt køb af arealet siger Karsten Längerich:

"Arealet var til salg i december 2015, hvor kommunen ikke bød på arealet. Så vidt vides er arealerne ikke til salg i øjeblikket. På baggrund af et byrådsmedlems ønske kommer der en sag i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget i august - sagen handler om hvorvidt forespørgsel om køb eller overdragelse af arealerne skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019."

Publiceret 17 July 2018 06:15