"På længere sigt kan jeg også forestille mig, at kommunen - som nogle har foreslået - køber området," siger Esben Buchwald.

V-byrådsmedlem: Badeforbud er unødvendigt

Esben Buchwald opfordrer til dialog mellem kommunen og ejeren af Lynge Grusgrav

Af
Michael Braunstein

grusgrav "Man har badet i grusgraven i mere end 20 år, og det vil være meget trist, hvis det fremover ikke vil være muligt."

Sådan siger medlem af Allerød Byråd for Venstre, Esben Buchwald, i en kommentar til de nye skilte i Lynge Grusgrav med forbud blandt andet mod at bade i søerne.

Esben Buchwald tror på, at der kan findes en løsning i 'Lynge Natur og Fritidsområde', som det også hedder - et område, som bruges af mange mennesker.

"Der bliver gået, løbet og luftet hunde, og en gang imellem bliver der også cyklet. Og ja, så bliver der hygget, fisket og badet. Nu er det sidste, og en del mere, imidlertid blevet forbudt," siger Venstre-politikeren og fortsætter:

"Denne udvikling har med rette givet anledning til undren og mange spørgsmål fra Allerød Kommunes borgere. I den gældende lokalplan for grusgraven er området netop udlagt til fritidsområde, og der lægges op til 'klubbaserede fritidsaktiviteter i samarbejde med de respektive sportsklubber'. Og, hvad der er meget relevant i denne sommervarme, så udpeges en af søerne til 'badesø med etablering af badesteder i forbindelse med en sti omkring søen'."

Badning tilladt andre steder

Esben Buchwald peger på, at badning nu er tilladt i andre grusgrave, som Dyndet ved Borup og i Svogerslev Grusgrav (Lynghøjsøerne).

"Man skal selvfølgelig altid passe på, når man bader i åbent vand, men advarsler og sund fornuft og nogle opsatte redningskranse burde være nok," siger Esben Buchwald.

Han henviser til, at projektkoordinator i Naturstyrelsen, Henrik Jørgensen, i en artikel i Roskilde Avis i april 2017 vurderer, at risikoen for at få krampe som følge af temperaturforskelle i vandet i Lynghøjsøerne ikke er der, "da de er så store og blandt andet bliver godt blæst igennem af vinden."

"Henrik Jørgensen forklarer, at vandet selvfølgelig bliver koldere, jo dybere man kommer ned, men overgangen er mindre brat end tilfældet er i mindre kalkgrave og mergelgrave med stillestående vand. Det er altså forhold, som minder meget om Lynge Grusgrav, så hvorfor indføre et forbud mod badning og cykling for den sags skyld?," spørger Esben Buchwald og fortsætter:

"Allerød Kommune har opfordret ejeren til at opsætte enten advarsels- eller forbudsskilte. Altså enten eller. I en udsendt pressemeddelelse henvises der til Regionen, som har stillet nogle krav til grusgraven. Det der kan henvises til, er Region Hovedstadens afgørelse fra 7. november 2017 om revideret efterbehandlingsplan. I denne er der imidlertid ikke krav om badeforbud."

"Med hensyn til krav om skiltning, så lyder det i samme afgørelse: 'Der skal opsættes og opretholdes skilte ved alle indgange for offentligheden (etablerede stier og veje) til det rekreative område. På skiltene advares om nedstyrtningsfare ved færdsel på skrænter og søbredder.' Altså kun krav om advarsel mod nedstyrtningsfare ved færdsel på skrænter og søbredder."

Opfordrer til dialog

Esben Buchwald opfordrer til dialog mellem kommunen og ejeren af området, "så vi kan få en lempeligere løsning end den nuværende, til gavn for Allerød Kommunes borgere."

"På længere sigt kan jeg også forestille mig, at kommunen - som nogle har foreslået - køber området. Det har man også erfaringer med andre steder. I Svogerslev købte Roskilde Kommune den 96 ha. store grusgrav og overdrog siden driften til Naturstyrelsen, som derfor afholder alle udgifter til anlæg og drift af området. Kunne vi gøre noget tilsvarende i Alllerød?," spørger Esben Buchwald.

Publiceret 18 July 2018 06:00