Temafoto.

Temafoto.

Sjælsø Skydebane genåbner torsdag

Skydebanen er blevet ombygget for at mindske støjen

Af
Michael Braunstein

indvielse Det seneste år har Sjælsø Skydebaner nær Sandholmlejren, der mest benyttes af Den Kongelige Livgarde og Hjemmeværnet, været lukket grundet en ombygning, som har til formål at mindske støjen fra banerne.

Arbejdet er nu færdigt, og den officielle åbning finder sted torsdag 9. august kl. 10.00-12.00.

Ved åbningen vil der være taler af blandt andre Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde, og Allerøds borgmester Karsten Längerich. Derefter tages banerne i brug med en række skydninger.

Publiceret 08 August 2018 13:30