Vicedirektør Torben Gade, Ejendomsstyrelsen, borgmester Karsten Längerich, Allerød Kommune, og oberst Mads Rahbek, Livgarden, klippede i fællesskab den røde snor over, da Sjælsø Skydebaner blev genåbnet. Foto: Michael Braunstein

Vicedirektør Torben Gade, Ejendomsstyrelsen, borgmester Karsten Längerich, Allerød Kommune, og oberst Mads Rahbek, Livgarden, klippede i fællesskab den røde snor over, da Sjælsø Skydebaner blev genåbnet. Foto: Michael Braunstein

"Den mest lydløse skydebane der findes"

Stor glæde hos oberst Mads Rahbek, Livgarden, da Sjælsø Skydebaner blev genåbnet 9. august

Af
Michael Braunstein

skydebaner "Jeg kan godt forstå, at folk reagerede på støjen fra skydebanerne for 10 år siden. Men nu står vi med den mest lydløse skydebane, der findes. Og jeg er glad: Jeg har lige fået en skydebane."

Sådan sagde oberst Mads Rahbek, Livgarden, da Sjælsø Skydebaner på Ellebækvej blev genåbnet 9. august.

Det seneste år har Sjælsø Skydebaner, der mest benyttes af Den Kongelige Livgarde og Hjemmeværnet, været lukket på grund af en omfattende ombygning, som har haft til formål at mindske støjen fra skydebanerne. Der er nu blandt andet etableret en unik overdækning af banerne, der ved genåbningen blev omtalt som "en af verdens bedste støjdæmpninger til denne type skydebaner."

Kæmpestort behov

"Det er svært at uddanne soldater uden skydebaner. I den tid, hvor vi ikke har kunnet bruge skydebanerne, som vi ønsker og har brug for, har vi spildt utroligt meget tid og dieselolie på at køre til andre baner. Behovet for at bruge banerne er kæmpestort - vi taler altså om professionelle enheder, der skal uddannes og have vedligeholdt deres niveau," sagde Mads Rahbek og fortsatte:

"Vi ønsker ikke at genere naboer eller andre, men et øvelsesterræn er til at øve sig på, og en skydebane til at skyde på, og kunne vi ikke bruge den her skydebane, som det var hensigten, kunne vi blive nødt til at flytte: Jeg håber, at dét scenarie nu er ude af billedet."

"Vi har tidligere i forbindelse med forsvarsforlig været lukningstruet som garnison i Høvelte, men det her er efter min overbevisning med til at cementere, at kommunens næststørste arbejdsplads bliver liggende," sagde Mads Rahbek.

Stolt styrelse

Vicedirektør Torben Gade, Ejendomsstyrelsen, sagde, at det var en stolt styrelse, der nu kunne overdrage skydebanerne til brug igen.

"Det er nok verdens bedste støjdæmpning, hvor næsten al støj fjernes. I 2008 ville vi modernisere banen og forbedre støjdæmpningen, og vi talte om at lave 18 meter høje jordvolde med en bredde på 35 meter forneden - det er ikke hensigtsmæssigt, og sådan blev det heller ikke," sagde Torben Gade og fortsatte:

Ved genåbningen af skydebanerne kunne man se Livgarden træne - iført huer. Foto: Michael Braunstein

Ved genåbningen af skydebanerne kunne man se Livgarden træne - iført huer. Foto: Michael Braunstein

"Vi begyndte at drøfte andre muligheder, så på hvad man gjorde andre steder i Europa, og det endte altså med den løsning, der nu er udført. Lydtest viser, at vi er kommet i mål med vores ønske om at dæmpe støjen væsentligt, og vi håber, at naboerne også bliver glade for den store forbedring."

Allerøds borgmester, Karsten Längerich, glædede sig også over resultatet:

"Jeg synes, det er den rigtige løsning, der er fundet - for alle parter. Og det understøttes af test, der peger på, at der ikke vil være problemer. Jeg er ikke mindst glad for, at Allerød fortsat kan være garnisonsby: Livgarden er særdeles vigtig for Allerød Kommune."

Den særlige overdækning er med til at dæmpe støjen fra skydebanerne væsentligt, blev det oplyst ved genåbningen. Foto: Michael Braunstein

Den særlige overdækning er med til at dæmpe støjen fra skydebanerne væsentligt, blev det oplyst ved genåbningen. Foto: Michael Braunstein

Publiceret 10 August 2018 07:15