Niels Kirkegaard.

Niels Kirkegaard.

DEBAT: Naturen skal ikke betale for stigende trafik

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre

Da jeg i juli foreslog en omfartsvej nord om Lillerød, var det i erkendelse af en stigende trafikbelastning på de gennemgående veje, hovedsageligt Nymøllevej syd om Lillerød og Kollerødvej ind gennem byen. Dette problem vil kun blive værre.

Derfor er det opmuntrende at se et sobert læserbrev i AN den 7/8 af Christian Glahder (CG). Vi er helt enige i analysen af, at trafikken stiger, og at vi skal være på forkant med løsninger, før problemerne opstår. Mens CG foreslår, at vi alle tager cyklen eller bussen frem til S-toget og udvikler den offentlige transport (eller kører i elbil), så ser jeg virkeligheden mere i øjnene. Det er nemlig en kendsgerning, at privatbilismen stiger generelt, at Allerød er en vækstkommune, og at bosætningen primært sker i Blovstrød-området.

De nye beboere i Blovstrød er ikke engang flyttet ind endnu, og tilflytningen fortsætter efter en boligudbygningsplan frem til 2029. Modsat det oprindelige projekt for Blovstrød, som hvilede på ideelle tanker om bæredygtighed, grønt miljø og populært sagt ”græs-på-taget”, får vi i stedet et mere traditionelt boligområde med varierede rækkehuse og villaer. Lur mig, om ikke der vil stå en personbil eller to ved hver husstand, og at de fleste vil søge til Nymøllevej.

Hvorfor så en nordlig omfartsvej, langt fra Blovstrød? Jo, enhver aflastning af Nymøllevej og Kollerødvej bør gennemføres. Eksempelvis blev trafikken mindre på Hillerødmotorvejen, da Frederikssundsmotorvejen blev udvidet frem til Tværvej, fordi trafikanter i Ganløse valgte en anden vej til arbejde. Dvs. at en ny vej et sted forplanter sig til en aflastning andre steder i infrastrukturen.

Nemmest ville det være at øge kapaciteten på Nymøllevej, men det hjælper kun i begrænset omfang den nordlige del af Lillerød og Borupgård erhvervsområde. Måske tegner der sig en løsning 1 km længere mod nord ved Nr. Herlev og Brødeskovvej, hvor der kan etableres motorvejsramper, altså inde i Hillerød Kommune.

En vejføring fra Brødeskov Kaserne til Kirkeltevej vil til dels kunne løse samme opgave, dog bryder jeg mig ikke om at tørre Allerøds trafikproblemer af på nabokommunen. I givet fald må vi forhandle en løsning.

Ved helt at undgå en omfartsvej i transportkorridoren, kommer vi samtidig uden om naturperlen Børstingerød Mose og bevarer en smuk natur, som gennem 40 år har udviklet sig i området. Lad mig slå det fast med syvtommersøm: Venstre siger nej til Ring 5 i transportkorridoren, fordi en sådan vil gribe ind EU-habitatsområder og smadre 26 landsbyer på sin vej. Det har vi tydeliggjort i læserbreve og i praktisk politik. Jeg tror kun, det er konservative i Helsingør, som ønsker dette misfoster.

I første omgang må vi analysere trafikstrømmen og afsætte beløb til nødvendige forbedringer. Dernæst må vi vurdere grundigt sammenholdt med forvaltningens egne prognoser, hvordan vi anvender pengene bedst.

Publiceret 13 August 2018 00:00