Farum Fjernvarme har varslet et erstatningskrav mod Allerød Kommune.

Farum Fjernvarme har varslet et erstatningskrav mod Allerød Kommune.

Farum Fjernvarme varsler erstatningskrav mod Allerød Kommune

Det sker som følge af kommunens afslag på Farum Fjernvarmes ansøgning om nyt biomasseværk i Farremosen

Af
Michael Braunstein

krav Farum Fjernvarme har varslet, at man agter at holde Allerød Kommune ansvarlig for det økonomiske tab, som Farum Fjernvarme mener at lide, som følge af kommunens afslag på ansøgningen om tilladelse til opførsel af et nyt biomasseværk i Farremosen.

Det fremgår af et orienteringspunkt på dagsordenen for mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 14. august.

Byrådet vedtog 22. marts 2018 at give afslag på ansøgningen fra Farum Fjernvarme. Efter Farum Fjernvarmes opfattelse bygger myndighedsafslaget på et ulovligt grundlag, og Farum Fjernvarme har derfor 8. maj 2018 påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet.

I et brev dateret 26. juni 2018 varsler Farum Fjernvarme erstatningskravet. Efter Farum Fjernvarmes vurdering opstår tabet som følge af den forsinkelse, byggeriet påføres ved den påståede ugyldige myndighedsafgørelse.

Tabet udgør efter Farum Fjernvarmes foreløbige beregninger minimum cirka 6 mio. kr. årligt, oplyses det.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Publiceret 16 August 2018 13:30