Planklagenævnet afviser at behandle en klage over Allerød Kommunes vedtagelse 24. maj af lokalplan 3-392, Erhvervsområde ved Farremosen, og kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende miljørapport.

Planklagenævnet afviser at behandle en klage over Allerød Kommunes vedtagelse 24. maj af lokalplan 3-392, Erhvervsområde ved Farremosen, og kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende miljørapport.

Klagenævn afviser klage over Farremose-lokalplan

Begrundelsen er, at klagefristen efter nævnets opfattelse er overskredet

Af
Michael Braunstein

klage Planklagenævnet har 19. juni afvist at behandle en klage over Allerød Kommunes vedtagelse 24. maj af lokalplan 3-392, Erhvervsområde ved Farremosen, og kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende miljørapport. Det skyldes, at klagefristen efter nævnets opfattelse er overskredet.

Nævnets afgørelse optræder som et punkt under 'Meddelelser' på mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 14. august.

Klageren er en grundejerforening, der 30. marts 2018 påklagede kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport til Planklagenævnet.

Afgørelsen

I nævnets afgørelse fremgår det blandt andet:

'Klageren har i forhold til spørgsmålet omkring klagefristen for lokalplanen anført, at den ændrede version af lokalplan nr. 3.392 aldrig har været i høring, og at den formelt aldrig er blevet 'meddelt'. Klageren har anført, at da versionen af lokalplanen aldrig har været i høring og aldrig er blevet meddelt, er 4 ugers fristen ikke begyndt at løbe endnu, og klagen er derfor indgivet rettidigt.'

'Klageren har endvidere gjort gældende, at der er så mange alvorlige forhold ved anvendelsen af lokalplan nr. 3-392 i den endelige version, at dette i sig selv taler for en realitetsbehandling trods overskridelsen af klagefristen. Klageren har anført, at det er i almenhedens interesse, at den af klageren påberåbte manglende høring og beslutningen om at tillade sortlistede virksomheder i et OSD-området behandles af Planklagenævnet, så gentagelse af denne type kan undgås, og at den 4 ugers klagefrist, som formentlig alene skyldes praktiske hensyn, må vige for disse.'

Det fremgår af afgørelsen, at Planklagenævnet finder, at 'fristen i denne sag skal beregnes fra den 30. juni 2017, da afgørelserne blev offentliggjort. Det vil sige, at klagefristen udløb den 28. juli 2017. Planklagenævnet kan konstatere, at klagen blev indgivet den 30. marts 2018, og at klagen derfor er indgivet for sent.'

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget tog meddelelsen til efterretning.

Publiceret 18 August 2018 05:30