Borgmester Karsten Längerich sendte mandag sit budgetudspil i høring. "Det lægger op til et bredt samarbejde", siger han. Pressefoto

Längerich inviterer til bredt samarbejde om budgettet

Karsten Längerich (V) sendte mandag sit budgetudspil i høring - og det lægger op til et bredt samarbejde. "Det er et budget med både roser og torne", siger borgmesteren

Af
Helene Holm Stolle

Det budgetudspil, som Karsten Långerich (V) i går mandag den 27. august sendte i offentlig høring har sat det lange lys på for kommunen - det er nemlig et budget for de kommende otte år.

"Det er selvfølgelig lang tid, og jeg tror ikke, at der er andre kommuner, der gør det sådan. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at kigge fremad, og med et budget for den næste otte-årige periode, er der bedre mulighed for investeringer", forklarer Karsten Längerich og understreger, at når der sættes det lange lys på, så kan den langsigtede vision for kommunen bedre drøftes.

Økonomien er under pres - også mere end vi troede inden sommeren

"Byrådet har allerede sat gang i at få defineret en ny vision – under arbejdstitlen 'Fremtidens Allerød'. Mit budgetoplæg hedder derfor også 'Fremtidens Allerød', og ideen er at give et udspil, der kan være rammen for den udvikling, vi ønsker. Jeg ønsker at favne så mange som muligt", lyder det fra borgmesteren.

Budgetoplægget, der præsenteres på et borgermøde i morgen onsdag den 29. august klokken 19 i Centerhallen, har især fokus på kernevelfærden.

”Der er de senere år sket en stor indholdsmæssig udvikling på børne- og ungeområdet. Mit budgetoplæg tager fat på, at de fysiske rammer følger den indholdsmæssige udvikling. De fysiske rammer er af afgørende betydning for børnenes, de unges og medarbejdernes dagligdag", konstaterer Längerich og tilføjer, at budgetudspillet også har fokus på en udbygning af infrastrukturen og dermed fremkommeligheden i Allerød.

"Det er især udbygningen af nogle cykelstier, der presser sig på", siger Karsten Längerich og forklarer, at der i budgetudspillet er afsat penge til en fremkommelighedsanalyse, som giver data for, hvor og hvornår problemerne er størst, samt hvilken karakter de trafikale udfordringer har.

Derudover er der i budgetudspillet også lagt op til, at der skal sættes ind på ældreområdet - både i form af, at der skal bygges et plejecenter mere, ligesom Karsten Längerich lægger op til, at Allerød fastholder den klippekortsordning, som både hjemmeboende plejekrævende ældre og borgere på kommunens plejecentre har for at få lidt ekstra pleje eller omsorg i form af frisørbesøg eller lignende.

11 millioner kroner

Selvom der i budgetudspillet for den næste otte-årige periode er lagt op til investeringer for næsten 500 millioner kroner, så er der også effektiviseringer og besparelser i vente.

"Økonomien er under pres - også mere end vi troede inden sommeren", konkluderer Karsten Längerich

”Det er ingen hemmelighed, at alle landets kommuner oplever økonomiske udfordringer. Årsagerne er forskellige, og i Allerød skyldes det øgede udgifter til udligningen, finansiering til den pleje og omsorg, som et stigende antal ældre har behov for, en løbende opgaveglidning fra sygehusene til kommunen samt, at udgifterne til de sociale- og beskæftigelsesrettede områder er stigende. I oplægget lægger jeg op til en langsom tilpasning af udgifterne, så de fleste besparelser kan findes ved effektiviseringer i stedet for store besparelsesrunder", forklarer Karsten Längerich, der i budgetudspillet har listet tre mulige måder at nå besparelserne på; At der gemmeføres besparelser på 1,8 procent i både 2019 og i 2020, at den samlede besparelse på 3,4 procent gennemføres i 2019 efterfulgt at mindre besparelser de efterfølgende år, at der gennemføres besparelser på 0,8 procent i årene 2019 til 2022 samt mindre besparelser de efterfølgende år. Den sidste måde vil dog betyde, at målet for kassebeholdningen sænkes.

"Jeg vil klart arbejde for den sidste løsningsmodel, da det er den mest nænsomme model. Besparelser på 0,8 procent vil svare til godt 11 millioner kroner i årene fra 2019 til 2022. Her vil vi sænke kassebeholdningen fra 75 millioner kroner til 50 millioner kroner, men jeg er overbevist om, at det er bedre at pengene kommer ud at arbejde frem for bare at ligge i kassen", slår Karsten Längerich fast.

Processen om budgettet

    På onsdag den 29. august fra klokken 19 til 21 i Centerhallen, Lilledal 10, holdes der borgermøde om budgettet.

    Budgetudspillet er i høring frem til den 6. september klokken 8. Alle Alle høringssvar sendes til sekretariat@alleroed.dk

    Du kan læse hele borgmesterens budgetoplæg her

    Budgettet vedtages endeligt af byrådet tirsdag den 9. oktober

Publiceret 28 August 2018 07:08