Poul Albrechtsen.

Poul Albrechtsen.

DEBAT: H2O-bassinet - hvornår kommer det?

Poul Albrechtsen, Hjortevænget 25, Allerød

I sidste byrådsperiode blev der udarbejdet oplæg på etablering af et varmtvandsbassin ved Engholm Plejecenter.

Der har siden været meget stille angående det videre forløb - hvorfor det? Byrådet har såvidt jeg husker, vedtaget etableringen af bassinet på plejehjemmet.

Bassinet vil være et plus for babysvømning, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Især for Parkinson-patienter, sklerose-patienter og for rheumatiske sygdomme m.m., kort sagt: Et behandlingsmæssigt stort løft for patienter.

I dise tider, hvor budgettet for næste år ikke er forhandet endeligt på plads, må vi have dette anlægsprojekt på plads og i gang!

Hvornår kommer det?

Publiceret 06 September 2018 14:01