Fru Lunds Villa på Allerød Musikskole huser Billedskolen. Foto: Michael Braunstein

Fru Lunds Villa på Allerød Musikskole huser Billedskolen. Foto: Michael Braunstein

DEBAT: Må Musikskolen beholde Fru Lunds?

Bestyrelsesformand for Musikskolen Maria Lubanski

Fru Lunds villa, som huser Musikskolens og Allerøds billedkunstneres Billedskole står på kommunens 'bygningskomprimeringsliste' og er i konstant fare for nedrivning. Musikskolens bestyrelse er nervøse og undrende overfor, at der konstant er uro omkring Musikskolens aktiviteter.

Fru Lunds villa er en integreret og meget brugt del af Musikskolen som ikke kan undværes. Bygningen har sjæl og charme og er en af få af sådanne bygninger, der er tilbage i kommunen. Tilmed er den i god stand og billig i drift og koster blot 15.000 kr. om året. Penge som er indeholdt i Musikskolens budget.

Musikskolen er kommunens største institution med 909 børn og unge. Herudover ca. 40 børn på venteliste og langt over 2000 voksne brugere på ugentligt basis. Musikskolen er sammen med biblioteket kommunens eneste hus, der er åbent for alle borgere uden medlemskab og kontingent og indbyder hver dag til store og små arrangementer. Antallet af brugere på daglig basis er mere end dobbelt så stort som f.eks. fodbolden i Allerød og over 10 gange så store som f.eks. håndbolden.

Når man sammenligner med antallet af baner, anlæg og haller der er tilknyttet sporten, synes det mærkværdigt at gå efter 126 af Musikskolens meget værdsatte kvadratmeter. Mange af anlæggene tilknyttet sporten findes i 10 kopier af det samme. Til gengæld har kommunen blot en Musikskole/Kulturskole. Endda i en bygning der ifølge Museum Nordsjælland og LAFAK er bevaringsværdig og i god stand.

Museum Nordsjælland er bekymrede over Allerøds håndtering af kulturhistorien. Allerød er på en kedelig førsteplads på landsplan, hvad angår nedrivning af kulturhistoriske værdier. Ikke en førsteplads at være stolte af. Til gengæld kan kommunen være stolte af, at Musikskolen er Danmarks største i forhold til indbyggertallet.

Fonden 'Danopuljen' har bevilliget økonomien til en uvildig undersøgelse af Fru Lunds Villa foretaget af et hold eksperter fra 'Center for bygningsbevaring Raadvad'. Undersøgelsen foregår 17. september og herefter fremlægges en rapport. Bestyrelsen for Musikskolen håber, at politikerne vil afvente rapporten før de træffer en beslutning om Fru Lunds Villa.

Publiceret 07 September 2018 00:00