Repræsentanter for alle partierne og listerne bag budgetforliget samlet foran Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

Repræsentanter for alle partierne og listerne bag budgetforliget samlet foran Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

Budget: Mange rosende ord til bredt forlig med langt lys

God stemning på pressemøde torsdag morgen på Allerød Rådhus

Af
Michael Braunstein

forlig Stemningen på pressemødet torsdag morgen på Allerød Rådhus var god: Det dugfriske budgetforlig, indgået aftenen før, blev præsenteret. Og der er vel at mærke tale om et meget bredt forlig med 20 ud af Allerød Byråds 21 medlemmer, idet kun Enhedslisten står udenfor.

Det brede forlig blev rost bordet rundt på pressemødet, hvor repræsentanter for Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Blovstrødlisten og Vores Allerød deltog. Bortset fra Konservative er det de samme partier og lister, der står bag konstitueringsaftalen. Fra flere sider blev der udtrykt ønske om, at forliget vil udmønte sig i et endnu bredere samarbejde i byrådet.

Der var også store roser til dét at have det lange lys på med budgettering over otte år, og så blev det positive forløb af og den gode tone i budgetforhandlingerne fremhævet af alle.

"Derfor er vi med"

Tidligere borgmester Jørgen Johansen, Konservative, anførte, at "mange sikkert spørger sig selv, hvorfor vi sidder her bare et halvt år efter, at vi blev skubbet ud af døren."

"Men det er fordi vi gerne vil tage ansvar, vi vil Allerød. I forhandlinger må man give og tage, og der er en del, vi skal have talt om hos konservative bagefter," sagde Jørgen Johansen og fortsatte:

"Vi er glade for, at vi fortsætter med udviklingsplanen for bygninger, med udvikling af Blovstrød og med klippekort-ordningerne på ældreområdet, ligesom vi gerne vil fremhæve it-investeringerne på skolerne og flere cykelstier."

"Det kursskifte vi ønskede"

"Det er blevet det kursskifte, vi ønskede - med markant fokus på kerneopgaverne for børn, unge og ældre," sagde Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet. Han fortsatte:

"Skiftet kan ikke mindst ses ved, hvordan skolerne tilgodeses. Det vil fortsat være nødvendigt med en stram økonomisk styring, og vi bør finde penge til investeringer de kommende år, men vi vil ikke finde dem ved at skære i kernevelfærd."

Partifællen Jesper Holdflod Pallesen mente, at der var "god grund til glæde", og han fremhævede blandt andet klippekort-ordningerne for ældre, fast tilknyttede læger på plejecentrene og udviklingen generelt af ældreområdet.

"Stor tilfredshed"

Olav B. Christensen, Venstre, var godt tilfreds med forløbet og forliget.

"Det er lykkedes Karsten Längerich at samle bred opbakning fra byrådet ved sit første budget som borgmester, og det er der stor tilfredshed med hos Venstre," sagde han og tilføjede:

"Venstre lægger vægt på, at kernevelfærden opretholdes og udbygges. Der er penge til det stigende antal ældre, uden at der sker serviceforringelser, vi kan fortsætte med de populære klippekort-ordninger, folkeskolen får et digitalt løft, og nye institutioner i Blovstrød er på vej."

"Et budget med retning"

For første gang i fem år er SF med i et budgetforlig.

"Det er vi, fordi forliget peger i den retning, som vi ønsker for Allerød. Det er vi også, fordi vi noterer os, at der for første gang i flere år er et politisk fokus på den borgernære kernevelfærd for vores børn, unge og ældre. Næsten halvdelen af den samlede anlægsramme på en halv mia. kr. over de næste otte år bruges på børne- og skoleudvalgets område," sagde Nikolaj Bührmann, SF, og fortsatte:

"Med forliget får vi skolerne ind i det 21. århundrede på det digitale område, vi tager højde for behovet for flere plejehjemspladser, og sammen med de radikale har SF sikret, at midlerne til det ambitiøse miljøarbejde fastholdes."

"Vi skal sikre både en langsom økonomisk opbremsning og finansiering af de mange gode tiltag, som er i aftalen. SF havde gerne set, at vi havde valgt selvbudgettering, men det kunne vi ikke komme igennem med. Det vil sige at de primære finansieringskilder i fremtiden vil være yderligere besparelser, langsommere indfasning af anlægsambitionerne og - eller - et højere indtægtsgrundlag, f.eks. fremkommet med en skattestigning," sagde han.

"Et forlig med radikale aftryk"

Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre, udtrykte glæde over, at radikale var en del af "et meget bredt forlig med gode radikale aftryk."

"Vi er særdeles tilfredse med, at vi kan fortsætte det ambitiøse miljøarbejde, og ikke mindst ser vi frem til udarbejdelse af en miljø-, energi- og naturstrategi med udgangspunkt i FN's verdensmål," sagde hun og fortsatte:

"Vi er også glade for, at vi fik prioriteret fortsat implementering af den åbne skole, og ikke mindst at vi har fået afsat de nødvendige midler til renovering af skolerne."

"At der skal laves en fremkommelighedsanalyse med fokus på cyklen som transportmiddel - herunder at der skal ses på trafikken i bymidten i Lillerød - er vi ligeledes godt tilfredse med."

"Ikke enige om alt"

Også Erling Petersen, Blovstrødlisten, var tilfreds med budgetforliget.

Han fremhævede blandt andet forligets fokus på fremkommelighed, investering i cykelstier, kommende analyser, fokus på at passe på bygningerne, nye institutioner i Blovstrød, it-løftet på skolerne, prioriteringen af plejecentrene og bevarelsen af klippekort-ordningerne.

Viggo Janum, Vores Allerød, konstaterede, at der "er fodslag, selvom vi ikke er enige om alt."

"Det er supergodt med en overordnet handleplan på skoleområdet, trafikanalysen og fokus på cyklen som transportmiddel, og så glæder det os blandt meget andet, at vi skal igang med en revision af tilskudsordningerne, uden at det skal foregå med 'nedskæringsøjne'," sagde han.

Publiceret 20 September 2018 14:12