"I udbuddet har vi haft fokus på at skabe så trygge rammer som muligt for beboerne," siger Jesper Holdflod Pallesen, formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.

Entreprenør fundet til nyt demensplejecenter i Allerød

Vinderen er STB Byg A/S

plejecenter Allerød Kommune og Furesø Boligselskab, som sammen opfører nyt demensplejecenter, har fundet entreprenør til det kommende projekt. Den vindende entreprenør er STB Byg A/S, der har sammensat et team med Karlsson arkitekter, Vilhelm Lauritzen arkitekter, Ingeniør'ne og Thing & Brandt landskabsarkitekter.

"Vi er meget tilfredse med samarbejdet og glæder os til i 2020 at kunne indvie et nyt og funktionelt demensplejecenter i Allerød, som imødekommer særlige behov hos borgere med demens," udtaler Thomas Jensen, formand for Furesø Boligselskab.

Fokus på borgere med demens og deres behov

Demensplejecentret skal opføres i forlængelse af det eksisterende Skovvang Plejecenter, og det kommer til at bestå af 40 demensplejeboliger med tilhørende servicearealer og aktivitetscenter for hjemmeboende borgere med demens.

"Udviklingen viser, at flere og flere ældre får demens, og det skal vi som kommune forholde os til. Derfor glæder det mig, at vi nu er kommet ét stort skridt tættere på at opføre et nyt moderne demensplejecenter," siger Jesper Holdflod Pallesen, formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune. Han fortsætter:

"I udbuddet har vi haft fokus på at skabe så trygge rammer som muligt for beboerne. Det har vi blandt andet gjort ved at lægge vægt på hjemlighed, gode lysforhold, overskuelighed og tæt kontakt til udeliv."

Hjemligt og grønt

De 40 boliger er fordelt på fire boliggrupper, hvor beboerne i hver gruppe deler fælles opholds- og spisestue. Boligerne etableres som mindre to-rumsboliger, der fleksibelt kan omdannes til en et-rums bolig efter beboerens behov. Ud over den private bolig, får beboerne via de indbydende fælles opholdsrum mulighed for nærvær, fællesskab og aktivitet med hinanden og med personalet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Omkring plejecentret etableres rekreative, grønne områder, der skærmer mod Banevang. Fra opholds- og spisestuerne får beboerne adgang til fælles indre gårdhaver.

"Ved at etablere en gårdhave, der er placeret indadtil, sikrer vi, at beboerne har god adgang til udeophold og ikke kan forvilde sig uden for plejecentret, og det er et spørgsmål om tryghed for både borgeren og personalet," siger udvalgsformanden.

Der er også afsat midler til velfærdsteknologi som eksempelvis døgnrytmebelysning og sensorgulve, som giver personalet mulighed for at reagere hurtigt ved eventuelle faldulykker.

Byggeriet går i gang i maj 2019, og det er planlagt, at det nye plejecenter vil være klar til indflytning i maj 2020.

mik.

Skovvang demensplejecenter

    40 demensboliger med tilhørende service- og fællesarealer

    Aktivitetscenter for hjemmeboende borgere med demens

    Bygherre: Furesø Boligselskab

    Visitation: Allerød Kommune

    Byggeforretningsfører: KAB

Publiceret 21 September 2018 08:15