Modelfoto

Modelfoto

Sådan finder byrådet 14 millioner kroner

Der skal spares 14 millioner kroner i Allerød. Det betyder blandt andet, at der kommer mindre understøttende undervisning i skolerne, og at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse reduceres

Af
Helene Holm Stolle

Med det netop vedtagne budget i Allerød ligger det klart, at der er brug for en økonomisk opbremsning - ikke mindst set i lyset af, at der ifølge prognoserne for de kommende år kommer flere og flere børn til kommunen, ligesom antallet af ældre også vil stige markant.

I alt skal Allerød spare 14 millioner kroner - fordel på fire millioner kroner, der skal findes via effektiviseringer og 10 millioner kroner via serviceændringer. Millionerne er ifølge borgmester Karsten Längerich (V) fundet de steder, hvor det vil gøre mindst ondt på borgerne.

"Vi har valgt den mest lempelige løsning, der har været mulig", lyder det fra borgmesteren, der har alle partier i byrådet bag sig i budgetforliget undtagen Enhedslisten.

Selvom der i budgettet for de kommende år investeres massivt i børne- og skoleområdet, så er det alligevel også på dette område, der er fundet nogle af de større besparelser. Byrådet har nemlig vedtaget at skære i den understøttende undervisning (Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og/eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel, red.) i skolerne. I stedet får skoleeleverne nu lidt længere pauser mellem dagens fag.

Ved at skære i den understøttende undervisning, bliver der frigivet over halvanden millioner kroner.

"Samtidig følger vi også den retning, der er udstukket fra Christiansbog", fortæller Nikolaj Rachdi Bührmann (F), der er formand for børne- og skoleudvalget.

At reducere den understøttende undervisning er dog ikke det eneste sted i skoleområde, der skæres. Forligspartierne har nemlig fundet en halv million kroner ved at reducere budgettet til efter- og videreuddannelse på skole- og dagtilbudsområdet.

Også på klubområdet for kommunens unge er der fundet penge at spare. Knap en halv million kroner kan nemlig hentes ved en ny ressourcetildelingsmodel på området. Det betyder, at når der kommer flere børn og unge i klubberne, kan aktiviteterne gennemføres billigere.

Deruodover ligger der en besparelse på 2,4 millioner kroner ved at udvide bofællesskabet indenfor social rehabilitering med to pladser.

"På den måde forebygges brug af dyre boltilbud uden for kommunen - tilbud som ofte får en fastoldende effekt på den unge", lyder det i forligsteksten.

Der spares også to millioner kroner ved at sætte flere forslag i spil fra kommunens effektiviseringsstrategi blandt andet øget forældrebetaling på Musikskolen, reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek, en øgning af byggesagsgebyret, nedlæggelse af indkøbsordningen for hjemmeboende samt en reduktion af tolkebistanden.

"Selvom vi har prøvet at skære der, hvor det gør mindst ondt, er det klart, at det ikke vil gå ubemærket hen for borgerne", siger Karsten Längerich.

Læs hele budgetforliget herunder:

Publiceret 21 September 2018 05:00