"Vi har gennem de 32 år, jeg har været formand, gjort alt for at vandkvalitet og forsyningssikkerhed er i top. Men vi frygter stadig en forurening af grundvandet i Farremosen," siger Kjel Bording Johansen, Lynge Overdrev Vandværk.

Farremosen: Vandværk frygter stadig forurening af grundvandet

"Vil Allerød Kommune hellere risikere en sag om 10-15 år end udvise rettidig omhu for at forhindre en eventuel fremtidig forurening af grundvandet på Farremosen?," spørger Lynge Overdrev Vandværk

Af
Michael Braunstein

vand "Som formand for Lynge Overdrev Vandværk ligger fortsat sikring af godt, rent drikkevand til vores 3000 forbrugere samt skole, ungdomsklub og daginstitutioner mig og min bestyrelse meget på sinde. Vi har gennem de 32 år, jeg har været formand, gjort alt for at vandkvalitet og forsyningssikkerhed er i top. Men vi frygter stadig en forurening af grundvandet i Farremosen."

Sådan siger Kjel Bording Johansen.

"Alt så såre godt ud"

Formanden og vandværket anfører, at man var meget opmærksom, da man i maj 2016 fik Farremosens lokalplan 2-316 i høring.

"Til vores lettelse kunne vi konstatere, at der inden for vores opland var tale om 'mindre forurenende virksomhed'. Under grundvand stod der blandt andet, at 'området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og er endvidere indvindingsopland for almen vandforsyning', og 'der skal i lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at områdets nye anvendelser ikke må medføre risiko for grundvandsforurening'," siger Kjel Bording Johansen og fortsætter:

"Alt så såre godt ud, da tegningen tydeligt viste, at der i den nordlige og østlige del af området kun var tilladt byggeri af klasse 4. Vi havde derfor ingen indvendinger. Det er os derfor fortsat komplet uforklarligt, hvordan man uden offentlig høring kan vedtage en ny lokalplan 3-392 på et byrådsmøde 24. maj 2017, hvor netop siden der omhandler ovennævnte grundvandsbeskyttelse på forunderlig vis er udskiftet med en side, der tillader klasse 6 byggeri i benævnte område."

"Helt uenige"

Vandværket oplyser, at man hele tiden har opfordret den kommunale forvaltning til "åbenhed og evidens-baserede oplysninger".

"En VVM-undersøgelse ville nemt kunne bidrage med vigtige oplysninger og dermed skabe 'ro på bagsmækken' – men så længe vi ikke er blevet præsenteret for fakta, der har kunnet mindske vores frygt for kommende forurening, må vi fastholde, at vi forventer, man lever op til de miljøkrav, der stod i den oprindelige lokalplan," siger Kjel Bording Johansen.

Vandværksformanden oplyser, at vandværket og Allerød Kommune er helt uenige om validiteten af analyser af potentielle forureningsrisici.

"Kommunen fastholder, at et datagrundlag baseret på tre vandboringer udenfor området er tilstrækkeligt til at fastlægge, om strømningsretningen går mod vandværket eller væk fra vandværket. Vandværket og vores eksterne ekspertrådgiver har vurderet datagrundlaget, og vi mener, at det er helt utilstrækkeligt til så essentiel en konklusion," siger Kjel Bording Johansen og fortsætter:

"Vandværket vurderer, at bare en lille usikkerhed i data-grundlaget vil kunne resultere i helt ændrede konklusioner vedrørende strømningsretningen fra området - og dermed helt andre og foruroligende risikoforhold for vandværkets fremtidige forsyning af rent drikkevand."

"I den senere tid har der været meget fokus på fortidens synder med hensyn til forurenede grunde og grundvand i Hovedstadsområdet. Her taler vi om tocifrede millionbeløb til oprydning og erstatning. Vil Allerød Kommune virkelig hellere risikere en sådan sag om 10-15 år end udvise rettidig omhu for at forhindre en eventuel fremtidig forurening af grundvandet på Farremosen?"

Publiceret 22 September 2018 08:30