"Jeg glæder mig over, at der er lagt op til en solid indsats for at skærme mod støjen fra den øgede trafik," siger borgmester Karsten Längerich.

Allerøds borgmester: "Ny motorvej giver flere positive effekter"

Vigtigt at mindske spildtiden på vejene, forbedre trafiksikkerheden og dæmpe støjen, anfører Karsten Längerich

Af
Michael Braunstein

motorvej Allerøds borgmester, Karsten Längerich, noterer sig flere positive elementer i VVM-redegørelsen om Hillerødmotorvejens forlængelse.

"I Allerød ser vi flere positive elementer, herunder selve kapacitetsudvidelsen, som er hele formålet. Den vil nemlig give mindre spildtid på vejene," siger borgmesteren og fortsætter:

"Men vigtigere end det er, at der ved at udbygge motorvejen til en 4-spors motorvej sker en helt afgørende forbedring af trafiksikkerheden. De alvorligste ulykker på strækningen sker i dag typisk ved frontalkollisioner. Ved udvidelsen til motorvej vil disse personfarlige ulykker ikke forekomme."

"Derfor er der vigtigt, at der arbejdes for en udvidelse til en motorvej og ikke til det billigere alternativ, som er en 4-sporet motortrafikvej."

Støjafskærmning er vigtig

Ved udvidelsen til motorvej opereres der med støjskærm langs boligerne på Farremosen, ligesom den eksisterende jordvold ved Søparken, som er støjskærm ved Røglevej og Rørmosen, skal udvides, påpeger Allerød Kommune.

Kommunen anfører, at på det digitale kort, som kan ses på hjemmesiden www.vvm-hillerod.vd.dk, går den nye støjskærm helt ud og skærmer også Møllemoseparken.

"Jeg glæder mig over, at der er lagt op til en solid indsats for at skærme mod støjen fra den øgede trafik. Støjtiltagene vil blive detailplanlagt i forbindelse med en kommende gennemførelse af projektet. Støj er et emne, vi gerne vil drøfte i detaljen med Vejdirektoratet," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Det vil vi gøre i forbindelse med de offentlige møder om VVM, hvor der er lejlighed til at høre mere om deres erfaringer med støjdæmpning og om de konkrete elementer i VVM redegørelsen."

Borgmesteren bemærker desuden, at der kommer en bredere faunapassage ved underføringen af Kollerød Å, hvilket han ser som meget positivt:

"Motorveje er jo en barriere i landskabet, som er svær at passere, og derfor er det godt, at forholdene omkring en af vores vigtige åer - nemlig Kollerød Å - forbedres."

Publiceret 26 September 2018 12:22