'For at understøtte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes der yderligere 100 mio. kr. i de kommende otte år til at investere i moderne bygninger og faciliteter, som understøtter læring, udvikling og trivsel for alle,' hedder det i budgetforliget. Temafoto

'For at understøtte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes der yderligere 100 mio. kr. i de kommende otte år til at investere i moderne bygninger og faciliteter, som understøtter læring, udvikling og trivsel for alle,' hedder det i budgetforliget. Temafoto

100 millioner kroner mere til skolerne

Budgetforliget betyder også flere penge til den digitale udvikling på skoleområdet

Af
Michael Braunstein

budgetforlig 'For at understøtte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes der yderligere 100 mio. kr. i de kommende otte år til at investere i moderne bygninger og faciliteter, som understøtter læring, udvikling og trivsel for alle.'

Det fremgår af teksten i budgetforliget, der tirsdag 9. oktober af byrådet skal vedtages som det endelige budget.

Den byggetekniske undersøgelse, som blev foretaget i 2017, viser, at der over de kommende 10 år er et vedligeholdelsesbehov på 21 mio. kr. årligt, oplyses det i forligsteksten, der fortsætter:

'Der er allerede afsat 31,7 mio. kr. årligt til vedligehold, hvoraf størstedelen af budgettet anvendes på skoler og dagtilbud, da disse også udgør den største del af den kommunale bygningsmasse.'

'Der afsættes endvidere 50 mio. kr. på dagtilbudsområdet i løbet af budgetperioden til at de fysiske rammer kan understøtte udviklingen for de mindste Allerød-borgere. Herudover er der afsat 12,6 mio. kr. i budgetperioden til udvikling af læringsmiljøerne.'

Mere til den digitale udvikling

Partierne bag budgetforliget giver udtryk for et bredt ønske om, at der investeres yderligere i den digitale udvikling af skoleområdet.

'Der er på nuværende tidspunkt opsparet 2,8 mio. kr. til udskiftning af pc'ere til eleverne. Puljen til læringsmiljøer forlænges med denne aftale med yderligere to år. Af læringsmiljømidlerne prioriteres 3,7 mio. kr. til at styrke skoleelevernes digitale redskaber allerede i 2019. Forligspartierne er endvidere enige om, at udvide driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte dette samt at afsætte midler til genanskaffelse i 2023. Prioriteringen af midlerne sker i Børne- og Skoleudvalget,' hedder det i forligsteksten.

Publiceret 04 October 2018 05:30