Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Græs på taget og 10 kæmpevindmøller

Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte

Sådan kan jeg udlægge kommunens vision om bæredygtighed, men det er næppe tænkt sådan. Et udsagn alene om 'bæredygtighed' er alt for luftigt, og hvis der ikke kommer mere kød på visionspapiret om Fremtidens Allerød, vil det være intetsigende og dermed nytteløst.

Derfor skal pejlemærkerne have mere konkret indhold, så det fremgår entydigt, i hvilken retning Allerød skal udvikles.

En vision må nødvendigvis have et længere sigte end kommuneplanen. I det foreløbige oplæg til Fremtidens Allerød står, at visionen skal have 'et tidsspænd på minimum 10 år', men også det er for fattigt, når vi i forvejen har en politisk vedtaget kommuneplan, som rækker 12 år frem.

Det første oplæg til vision tager nu form og blev præsenteret for interesserede på Allerød Rådhus 10/10. Foreløbig siger visionen blot, at Allerød skal kendetegnes ved bæredygtighed og fællesskab, som hverken jeg eller andre kan være uenig i.

I min gruppe var der ønske om 'mere substantielt indhold'. Fx var vi enige om, at Allerøds historie også er vigtig for vores selvforståelse. Hvorfor så ikke skrive det ind i visionen? Jeg vil konkret foreslå, at bevaringsværdige bygninger skal registreres og sikres for fremtiden, og at fredede områder skal udpeges.

Selv om visionen skal favne bredt, må den ikke blive så løs i formuleringerne, at den kan bøjes og misbruges til hvad som helst. Derfor har jeg selv fremsendt 25 konkrete ønsker til, hvilke mål der bør være opnået om 20 år. Bevidst har jeg undladt partipolitiske fingeraftryk, da visionen netop skal rumme hele byrådet.

Lad mig nævne et par konkrete eksempler. LIV I BYMIDTEN: Kommunen skal aktivt arbejde for øget kundestrøm og placering af aktiviteter i bymidten. INFRASTRUKTUR: Alle trafikanter skal sikres en god fremkommelighed til det overordnede vejnet og S-banen, uden om boligområder.

Altså mindre luft - mere konkret indhold.

Publiceret 15 October 2018 15:45