"Jeg kommer meget hurtigt i de rigtige hænder, jeg behøver ikke at vide noget om love og regler – for alt det, som jeg ikke ved noget om, har de helt styr på," udtaler Lene Irlind - én af de borgere i Allerød, som er i et forløb under 'Én borger- Én plan'. Foto: Allerød Kommune

Erfaringer fra Allerød bruges i ny lov

Allerød Kommune har siden 2016 været frikommune under overskriften 'Én borger – Én plan'

udsatte borgere Udsatte borgere i landets kommuner kan se frem til ny lovgivning, som gør det nemmere at få hjælp. Sådan lyder det i regeringens udspil 'Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats'. Bag den nye lov ligger erfaringer fra Allerød, som siden 2016 har været frikommune under overskriften 'Én borger – Én plan' og dermed fået en række fritagelser fra eksisterende lovgivning.

"Jeg er enormt stolt over vores arbejde i frikommuneforsøget. De fritagelser, vi har fået, har gjort, at borgerne bliver sat i centrum, og at kommunens indsats, sammen med udsatte borgere, bliver langt mere enkel og overskuelig," siger borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse fra kommunen.

"Der bliver jo taget hånd om mig"

Lene Irlind er en af de borgere i Allerød, som er i et forløb under 'Én borger- Én plan'. Hun fik i 2017 en hjernerystelse på en løbetur med hendes lokale løbeklub Blovstrød Løverne som gjorde, at hun fra den ene dag til den anden blev langtidssygemeldt. I hendes møde med Allerød Kommune har hun på egen krop oplevet fordelene ved én handleplan, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Det er som om kommunen hele tiden er et skridt foran. Mit samarbejde med Allerød Kommune er jo sådan, at jeg er blevet favnet stort set fra jeg slog hovedet," siger hun ifølge pressemeddelelsen og fortsætter:

"Jeg kommer meget hurtigt i de rigtige hænder, jeg behøver ikke at vide noget om love og regler – for alt det, som jeg ikke ved noget om, har de helt styr på. Der bliver jo taget hånd om mig. Jeg oplever, at uanset om jeg taler med en hjerneskadekoordinater, en ergoterapeut eller en helt tredje, så er de fagligt skarpe og opdaterede – de ved, hvad der er sket, og hvad der skal ske. Det er hele tiden samlet, og der er en rød tråd."

"Vi borgere er jo fuldstændig ligeglade med, om det er den ene eller den anden lov. Det er bare rart at blive hjulpet uden at skulle løbe spidsrod mellem den ene og den anden sagsbehandler og fortælle ens historie forfra 20 gange. Jeg kan holde fokus på at blive at blive rask – resten har kommunen helt styr på," siger hun.

"Lavpraktiske udfordringer"

Formanden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod glæder sig over, at regeringen har fundet stor inspiration i frikommunernes erfaringer:

"Med 'Én borger – Én plan' har målet været et bedre sagsforløb med en hurtigere vej til arbejdsmarkedet og et mere selvstændigt liv for vores borgere. Det ser ud til, at vi faktisk lykkes med det. Derfor er det glædeligt, hvis alle landets 98 kommuner snart kan få permanent glæde af en mere forenklet og gennemskuelig lovgivning på området," siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Vi er langt fra i mål endnu, men vi arbejder målrettet videre. De næste skridt er at få løst nogle af de helt lavpraktiske udfordringer. Eksempelvis har vi ikke et IT-system, som taler sammen på tværs af de mange forskellige redskaber der bruges i dagligdagen. Det skal bare virke."

mik.

Fakta om Allerød Kommunes frikommuneforsøg

    Allerød Kommune er frikommune i perioden 2016 til 2020. Her har kommunen frihed til at tilrettelægge indsatsen for og sammen med udsatte borgere således, at den bliver forsimplet og inddrager borgeren i langt højere grad i processen.

    359 borgere i Allerød Kommune har nu fået samlet deres mange og forskellige artede indsatser i én handleplan og fået tilknyttet én kontaktperson i kommunen.

    Blandt andet på baggrund af erfaringer fra Allerød Kommune vedtog Folketinget lige før sommerferien en ny lov om én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer og senest kom regeringen i weekenden med et udspil til en ny hovedlov, som skal styrke arbejdet med udsatte borgere.

    Allerød Kommune er i frikommunenetværk med Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Kilde: Allerød Kommune

Publiceret 16 October 2018 06:30