Et af de bærende elementer i visionen for 'Fremtidens Allerød' er fællesskabet. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Et af de bærende elementer i visionen for 'Fremtidens Allerød' er fællesskabet. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Längerich om oplæg til Fremtidens Allerød: "Nu skal den endelige vision formes med borgerne"

Et oplæg for visionen for 'Fremtidens Allerød' skal nu have borgernes dom

Af
Helene Holm Stolle

Inden sommerferien satte politikerne gang i en visionsproces for Fremtidens Allerød. En vision, der skal være med til at sikre, at udviklingen i kommunen går den rigtige vej, og en vision der både indeholder kommunens identitet og fremtidsdrømme.

Undervejs i processen har både foreninger og erhvervsliv samt kommunens borgere været inddraget, og nu ligger der et oplæg til visionen. Og oplægget skal ses som et oplæg, siger borgmester Karsten Längerich (V) og understreger, at oplægget nu skal 'trykprøves hos borgerne'.

"Vi vil meget gerne have borgernes mening om oplægget, så vi sammen kan være med til at forme udviklingen for Allerød", slår Längerich fast og tilføjer, at det kræver både til- og fravalg at sætte den rigtige kurs mod målet; At skabe en bedre kommune.

Fællesskaber og bæredygtighed

Der er især to omdrejningspunkter i visionsoplægget; fællesskaber og bæredygtighed.

"Det gode liv er ikke noget, vi skaber alene, hverken som borger, virksomhed, byråd eller medarbejder i kommunen - det opstår i fællesskaber", lyder det i oplægget, hvor det også understreges, at alle borgere har mulighed for indflydelse og medbestemmelse.

Visionen skaber kun værdi, hvis den kan være et pejlemærke for alle borgere

"Vi skal også turde at have forventninger til hinanden og spørge os selv og vores medborgere: 'Hvad kan du gøre for Allerød?'", står der i visionen, hvori det også understreges, at alle i Allerød skal turde 'forpligte hinanden'.

"Vore natur er velbevaret og tilgængelig for alle. Vi lever på en måde, hvor vi alle tager ansvar for, hvordan vi påvirker verden omkring os. Vi tør forpligte hinanden og stille krav til holdbarheden af vores valg og hinandens adfærd", står der blandt andet i visionsoplægget.

Fællesskabet bliver da også det, der skal få visionen til at leve.

"Det vil kræve noget af os alle. Visionen kan kun realiseres i et samspil mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, kommunalt ansatte og byrådet", slås det fast i oplægget.

Hvad mener du?

Visionsoplægget er altså udarbejdet af byrådet på input fra borgere, foreninger og erhvervsliv - og nu skal borgerne så give deres mening tilkende.

"Visionen skaber kun værdi, hvis den kan være et pejlemærke for alle borgere", siger Karsten Längerich og opfordrer derfor alle til at finde visionsoplægget her og derefter sende en mail til vision@alleroed.dk med deres

Publiceret 16 October 2018 07:15