Foto: N. Thomsen, taget 15. oktober 2018 på Nymøllevej henholdsvis i Vassingerød og Lillerød.

Foto: N. Thomsen, taget 15. oktober 2018 på Nymøllevej henholdsvis i Vassingerød og Lillerød.

DEBAT: Nymøllevej

N. Thomsen, Lynge Bygade 45, 3540 Lynge

Til lykke til borgerne i Lillerød med de nye dobbelte og trafiksikre cykelstier på Nymøllevej.

Vi har i Lynge gennem 3 år kæmpet for, at få forbedret trafiksikkerheden ved etablering af cykelsti/fortov eller opsætning af vejbelysning på Nymøllevej fra stien ved Nøglegårdsvej til Slangerupvej, ca. 400 m. Nymøllevej er stærkt trafikeret med megen tung trafik til grusgravene og industriområdet. Strækningen benyttes bl.a. af os i Lynge, når vi skal køre ad supercykelstien til København.

Kommunen har i svar skrevet til os, at den ikke er økonmisk prioriteret trafikpolitisk. Man har anbefalet cyklister og fodgængere incl. personer der arbejder i området, at benytte anden vej 2 km længere væk. Kommunen har i løbet af de 3 år "sikret" strækningen ved at nedsætte hastigheden fra 80 til 70 km/t, ligesom det overvejes at anmode om hastighedskontrol - ATK.

I den forløbne periode har en 59-årig mand mistet livet, da hen gik i vejkanten på denne strækning en mørk vinterdag, og blev påkørt af en bilist (tidligere beskrevet i Allerød Nyt).

Gid vi boede i Lillerød og var prioriteret i relation til etablering af fortov og cykelsti på en strækning på 400 m. Mens tiden går, kan vi så læse om varmtvandsbassiner, Fru Lunds Villa og cykelstier her og der og andre steder i Allerød.

Foto: N. Thomsen, taget 15. oktober 2018 på Nymøllevej henholdsvis i Vassingerød og Lillerød.

Foto: N. Thomsen, taget 15. oktober 2018 på Nymøllevej henholdsvis i Vassingerød og Lillerød.

Publiceret 17 October 2018 14:53