"Debatten om Fru Lunds Villa gør da indtryk, men beslutningen er truffet med vedtagelsen af budgettet og fastholdelsen af budgetforliget, og vi regner klart med, at forliget står ved magt," siger Miki Dam Larsen.

Rapport om Fru Lunds Villa: S står fast på budgetforliget

"Der er ikke så meget nyt eller overraskende for os i rapporten," siger den socialdemokratiske 1. viceborgmester Miki Dam Larsen

Af
Michael Braunstein

rapport "Der er ikke så meget nyt eller overraskende for Socialdemokratiet i rapporten, og vi står fast på det budgetforlig, der er indgået og har ført til vedtagelsen af budgettet i Allerød Byråd."

Sådan siger Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, der er 1. viceborgmester.

Den rapport, han refererer til, beskriver den uvildige undersøgelse af Fru Lunds Villa, som Center for Bygningsbevaring Raadvad har foretaget. Rapporten er bestilt af Allerød Musikskoles bestyrelse og finansieret med midler fra Dano puljen, altsammen i lyset af beslutningen om, at ejendommen som et led i budgetforliget skal rives ned.

Fru Lunds Villa bruges af Allerød Musikskoles Billedskole, og rapportens konklusion er, at Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi, og at der ikke er noget ved den tekniske tilstand, der taler for en nedrivning.

Ville sælge villaen

Miki Dam Larsen oplyser, at Socialdemokratiet oprindeligt ønskede at sælge Fru Lunds Villa fra - med en servitut om, at den skulle bevares.

"For bygningen har stærke kvaliteter. Men det var der ikke flertal for, og det var ærgerligt. Der var flertal for en nedrivning, så der kunne hentes en besparelse. Man kan så også sige, at det er en klar svaghed, at bygningen står så tæt på musikskolens øvrige bygninger, så et salg havde nok været svært," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Debatten om Fru Lunds Villa gør da indtryk, men beslutningen er truffet med vedtagelsen af budgettet og fastholdelsen af budgetforliget, og vi regner klart med, at forliget står ved magt. Det er en uskik at ændre holdning efter at have indgået et budgetforlig, hvor en økonomi er lagt fast og en masse kompromiser er indgået. Vi vil stå ved det."

"Enten må vi som politikere tage nogle af de her ærgerlige beslutninger for at spare, der ganske vist gør ondt, eller også må vi som tidligere skære i kernevelfærden. Det er et klart politisk valg, og vi står inde for at gøre det første," siger Miki Dam Larsen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra borgmester Karsten Längerich.

Publiceret 17 October 2018 15:20