Farremosen er genstand for en retssag, hvor hovedforhandlingen finder sted i april 2019.

Farremosen er genstand for en retssag, hvor hovedforhandlingen finder sted i april 2019.

Retssag om Farremosen: Sådan er køreplanen

Hovedforhandling vil finde sted 24. og 25. april 2019

Af
Michael Braunstein

retssag Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' har som bekendt stævnet Allerød Kommune, med påklage om at lokalplan 3-392 for Farremosen ikke er gyldig.

Af et orienteringspunkt på dagsordenen for mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 23. oktober fremgår det, at den videre køreplan for retssagen ser sådan ud:

Sagsøger har frist til 26. oktober 2018 til afgivelse af et yderligere processkrift til besvarelse af kommunens duplik af 26. juni 2018. Herefter skal Allerød Kommune udarbejde en replik.

Hovedforhandlingen vil ske med tre dommere, 'da sagen vurderes at have en kompleksitet, et omfang, en principiel betydning eller betydning for en større kreds end parterne.'

Dommeren vurderer, at 'der ikke er hjemmel til at der sker en tinglysning på matriklerne, at der verserer en retssag', fremgår det af orienteringen.

Her kan man også læse, at hovedforhandlingen vil foregå 24. og 25. april 2019, og at Allerød Kommune har tre vidner.

Publiceret 17 October 2018 07:15