Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi, konkluderes det i uvildig rapport om ejendommen, hvor musikskolens Billedskole holder til. Foto: Allerød Musikskole

Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi, konkluderes det i uvildig rapport om ejendommen, hvor musikskolens Billedskole holder til. Foto: Allerød Musikskole

Uvildig rapport: Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi

'Der er ikke noget ved den tekniske tilstand, der taler for en nedrivning', fastslår Center for Bygningsbevaring

Af
Michael Braunstein

rapport Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi, og der er ikke noget ved den tekniske tilstand, der taler for en nedrivning.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Center for Bygningsbevaring Raadvad. Rapporten beskriver den uvildige vurdering af Fru Lunds Villa, som Center for Bygningsbevaring har foretaget på bestilling af Allerød Musikskoles bestyrelse. Undersøgelsen er finansieret med midler fra Dano puljen.

Fru Lunds Villa, der anvendes af Allerød Musikskoles Billedskole, skal rives ned. Det har partierne bag det nu vedtagne budgetforlig besluttet. Beslutningen har udløst en større lokal debat.

'Kan vedligeholdes med enkle midler'

I rapporten gennemgår Center for Bygningsbevaring ejendommens tilstand ude og inde.

Det konkluderes, at vedligeholdelse for i alt 121.000 kr. ex. moms er nødvendig. Det handler om vedligeholdelse af tag, ydervægge, døre og specielt vinduer.

I en sammenfatning af den tekniske tilstand hedder det i rapporten:

'Fru Lunds Villa er opført i nogle klassiske materialer af høj kvalitet, der har en lang levetid og er meget enkle og billige at vedligeholde, når det bliver gjort på den rigtige måde. Der er ikke noget ved den tekniske tilstand, der taler for en nedrivning, tværtimod vil bygningen med enkle midler kunne vedligeholdes og holdes sund mange år fremover.'

Højt på skalaen

Bevaringsværdien vurderes også, idet Center for Bygningsbevaring påpeger, at der ikke er fortaget udpegning og klassificering af bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune.

'Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at man anvender SAVE-metoden som et redskab til vurdering af bevaringsværdierne. Center for Bygningsbevaring underviser bl.a. medarbejdere fra landets kommuner i brug af denne metode, hvor man ser på fem forskellige parametre, der sammenfattes i en bevaringsværdi fra 1 til 9, hvor 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav,' hedder det i rapporten, der fortsætter:

'Museum Nordsjælland har fortaget en SAVE-vurdering af Fru Lunds Villa og er kommet frem til, at bevaringsværdien bør ligge på 3, altså en høj bevaringsværdi. På Center for Bygningsbevaring er vi enige i denne værdisætning.'

'På trods af den uheldige hoveddør udstråler bygningen, med sin enkle og klare arkitektur, den fine facadeudformning og murværksdetaljerne, at her er et hus af en vis betydning. Bygningen har som en af de eneste i området en høj grad af autenticitet og er dermed særlig vigtig for fortællingen om skolens og landsbyen Vassingerøds udvikling,' skriver Center for Bygningsbevaring.

Se rapporten selv

Formanden for Allerød Musikskole, Maria Lubanski, hæfter sig i første omgang ved, at rapporten beskriver en bygning, der grundlæggende er i endog meget god stand samt er et stykke vigtig kulturhistorie med høj bevaringsværdi.

Hun oplyser, at hvis der er borgere, der er interesseret i rapporten, kan den rekvireres ved at sende en forespørgsel på mail til: marialub@mail.dk.

Du kan også læse rapporten ved at klikke her:

Publiceret 17 October 2018 10:46