"Den romerske politiker Cato den Ældre afsluttede altid sine taler med ordene: "I øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges" - ordene fra nogle politikere kunne lyde: "I øvrigt mener jeg, at Fru Lunds Villa skal nedrives"," siger det konservative byrådsmedlem Axel Nielsen.

Axel Nielsen om Fru Lunds Villa: "Jeg er forbløffet over forløbet"

"Vores forbavselse er stor, da vi pludselig ser, at bygningen står til nedrivning," siger det konservative byrådsmedlem

Af
Michael Braunstein

nedrivning "Jeg er forbløffet over hele det handlingsforløb, der har udspillet sig omkring Fru Lunds Villa, siden jeg tog sagen op som initiativsag."

Sådan siger det konservative byrådsmedlem, Axel Nielsen, i en kommentar til sagen om bygningen på Allerød Musikskoles område, der som et led i budgetforliget og det nu vedtage budget skal rives ned. Villaen huser musikskolens Billedskole.

"Den romerske politiker Cato den Ældre afsluttede altid sine taler med ordene: "I øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges" - ordene fra nogle politikere kunne lyde: "I øvrigt mener jeg, at Fru Lunds Villa skal nedrives"," siger Axel Nielsen og fortsætter:

"Formanden fra musikskolens bestyrelse, Maria Lubanski, og jeg undersøgte diverse bilag for at få styr på, hvad der var fup og fakta omkring Fru Lunds Villa, da den pludselig stod til nedrivning. Lokalhistorisk Arkiv og Forening samt Nordsjællands Museum lavede en såkaldt SAVE-analyse omkring bevaringsværdien af Fru Lunds Villa. Konklusionen blev, at den gamle skolebygning blev vurderet i højeste bevaringskategori."

"Endvidere har/havde bygningen, der bliver brugt som billedskole og udstillinger, en vigtig social betydning, hvor lidt skrøbelige børn har/havde en tryg base i et skærmet miljø med musik og kreative aktiviteter."

"På byrådsmødet 26. april 2018 blev det vedtaget, at man ikke ville nedrive Fru Lunds Villa nu, men i stedet lade det indgå i den samlede vurdering af muligheder for bygningskomprimering i det kommende paragraf 17, stk. 4-udvalg. I den forbindelse udtaler Maria Lubanski til avisen, at man vil samle penge ind til en uvildig undersøgelse af bygningens tilstand."

"Vores forbavselse er derfor stor, da vi pludselig ser, at bygningen står til nedrivning. Dette er besluttet inden Raadvad-rapporten er fremkommet, som for øvrigt understøtter den tidligere SAVE-rapport. Det ville være en bedre stil, hvis de involverede parter var blevet orienteret om beslutningen, inden man kunne læse om det i avisen," siger Axel Nielsen.

Publiceret 18 October 2018 14:07