Kommunen har planer om at rive bygningen på Byagervej 8A og 8B, der i dag huser i dag en daginstitution men oprindeligt var tænkt som aldersrenteboliger og alderdomshjem ned, og det ærgrer museuminspektør Kristoffer Schmidt. Foto: Helene Holm Stolle

Kommunen har planer om at rive bygningen på Byagervej 8A og 8B, der i dag huser i dag en daginstitution men oprindeligt var tænkt som aldersrenteboliger og alderdomshjem ned, og det ærgrer museuminspektør Kristoffer Schmidt. Foto: Helene Holm Stolle

Frustreret museumsinspektør: "Politikernes intentioner om bevaring af kulturhistorien er bare ord på et papir"

Tomme løfter. Så kort kan politikernes mål om bevaring af Allerøds kulturhistoriske bygninger beskrives. I hvert fald hvis man spørger Kristoffer Schmidt, der er inspektør ved Museum Nordsjælland

Af
Helene Holm Stolle

"Allerød Kommune bryster sig normalt ikke af sin bygningskultur. Godt nok kan man i den nuværende kommuneplan læse nogle ambitiøse mål om bevaringen af kommunens kulturhistorisk vigtige bygninger. Men de gode intentioner bliver sjældent til mere end ord på et stykke papir".

Konstateringen kommer fra museumsinspektør ved Nordsjælland Museum, Kristoffer Schmidt.

De gode intentioner bliver sjældent til mere end ord på et stykke papir

Han ærgrer sig over, at det er sådan, for det betyder, at flere af Allerød Kommunes kulturhistorisk vigtige bygninger risikerer at blive revet ned. Men det kunne faktisk undgås, mener Kristoffer Schmidt og forklarer, at hvis kommunen havde holdt særligt ét løfte, ville meget se anderledes ud i bybilledet rundt om i Allerød.

"I de seneste tre kommuneplaner er særligt ét løfte gået igen - uden man har handlet på det. Der tænkes her på hensigten om at dokumentere og registrere kommunens bevaringsværdige bygninger ved hjælp af den såkaldte SAVE-metode, (Survey of Architectural Values in the Environment), der på baggrund af kulturhistoriske og arkitektoniske værdisætninger hurtigt kan bestemme, om en bygning er bevaringsværdig eller ej", fortæller Kristoffer Schmidt og fortsætter:

"Både Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune og Museum Nordsjælland har flere gange efterspurgt en sådan gennemgang, men intet er hændt".

Kun negativ respons

Resultatet af den manglende registrering er, at flere af Allerød Kommunes kulturhistorisk vigtige bygninger risikerer at blive nedrevet, slår Kristoffer Schmidt fast.

"Der findes flere eksempler herpå, og inden for de sidste fem måneder har der været tre ganske alvorlige tilfælde, nemlig: Fru Lunds Villa samt Sortemosevej 18A og 18B og Byagervej 8A og 8B, der alle ønskes nedrevet af kommunen", siger han og fortsætter:

Bygningen på Byagervej er opført i 1950 og er tegnet af arkitekterne Georg Jensen og J. P. Wetling. Foto: Helene Holm Stolle

Bygningen på Byagervej er opført i 1950 og er tegnet af arkitekterne Georg Jensen og J. P. Wetling. Foto: Helene Holm Stolle

"I alle tre sager har Museum Nordsjælland gjort indsigelse mod nedrivningerne, men indtil videre har responsen været negativ. Trods en udvidet betænkningstid har man fra politisk side valgt at nedrive Fru Lunds Villa. Det samme er tilfældet for Sortemosevej 18A og 18B. Men det er vores overbevisning, at disse tre sager kunne være undgået, hvis Allerød Kommune havde gjort alvor af deres løfter om at registrere de bevaringsværdige bygninger", lyder fra museumsinspektøren, der understreger, at regeristeringen er mere end bare end registrering:

"Den vil ikke kun beskytte de bevaringsværdige bygninger men også give kommunen et administrativt værktøj i forbindelse med nedrivningsansøgninger", lyder det fra Kristoffer Schmidt, der ikke lægger skjul på, at beslutningen om at rive Fru Lunds Villa ned er meget uheldig.

"Navnlig nedrivningen af Fru Lunds Villa er en uheldig sag, fordi Allerød Kommune med den nuværende kommuneplan netop burde bevare bygningen for eftertiden. I kommuneplanen står nemlig at: ”Der er en række bygninger, der så vidt muligt skal bevares, fordi de har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller for lokalsamfundet. De kulturhistoriske bygninger er kroer og tidligere købmandshandler, rytterskoler og skoler, kommunekontorer, gårde, skovløberhuse, skovfogedsteder og skovridergårde, der ikke nødvendigvis er udpeget som bevaringsværdige på grund af deres arkitektoniske værdi",siger Kristoffer Schmidt og understreger, at Byagervej 8A og 8B stadig står til at blive reddet fra nedrivning.

"Da kommunen er ejer af bygningen, har man her et godt udgangspunkt for at bevise, at beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger i Allerød tages alvorligt", siger han.

Vigtige kulturhistoriske bygninger

    Fru Lunds Villa blev opført i 1915 efter tegninger af den Roskildebaserede arkitekt Carl Møller. Bygningens tilnavn er noget misvisende, da den oprindeligt benyttedes som forskole til Vassingerød Skole. Bygningen fremstår i dag som et solidt og redeligt murstensbyggeri, hvilket er kendetegnende for Møllers tidligste arbejde. Ydermurene fremstår ubehandlet og er kendetegnet ved adskillige finurligt dekorative, men også neutrale forbandter, der giver huset et fint arkitektonisk udtryk. Vinduer og dørparti af nyere dato samt adskillige lyskilder på bygningens ene ydervæg har ikke gjort noget godt for husets arkitektoniske værdi. Der er dog stadig tale om et bevaringsværdigt og for Allerød Kommune sjældent hus.

    Med hensyn til Sortemosevej 18A og 18B har vi her at gøre med den oprindelige bestyrerbolig for Allerød Teglværk. Der er næsten intet tilbage af Allerød Teglværks bygninger, undtagen den voldsomt forbyggede Ny Allerødgård, og de to små arbejderboliger Sortemosevej 6 og 10. Når man tager i betragtning, at både Allerød og Blovstrød Teglværker har været nogle af kommunens store arbejdspladser og de første industrier i området, vil det i Museum Nordsjællands optik være et kulturhistorisk tab, hvis endnu et industriminde forsvinder.

    Byagervej 8A og 8B huser i dag en daginstitution, men var oprindeligt tænkt som aldersrenteboliger og alderdomshjem. Bygningen påbegyndtes opført i 1950 og er tegnet af arkitekterne Georg Jensen og J. P. Wetling. Mens Weitling nok bedst kendes som en af arkitekterne bag Køllegårdsskolen og Dyrholmskolen, så må Jensen betragtes som en af Lillerøds og Blovstrøds vigtigste arkitekter. Han stod bag adskillige offentlige og private bygninger i de to byer. Netop de store afvalmede røde tegltage, som findes på Byagervej 8A og 8B, er karakteristiske for Jensens stil. Jensens egen livshistorie er ligeledes tæt knyttet til Allerød og omegn. Han var født og opvokset i Blovstrød og prægede via sin tegnestue bybilledet i de to landsbyer i omkring fyrre år. Arkitektonisk er Byagervej 8A og 8B en imponerende bygning, der udvendigt fremstår i påfaldende original stand.

Publiceret 18 October 2018 18:15