"Det her er ikke jammer, det er en konstatering af de reelle og faktiske forhold. Og vi synes altså, at det vil være synd, hvis vi må lukke vores herlige Røde Kors-butik," siger Henning Mortensen, her sammen med Ilse Gøtze, der er stoppet som butiksleder efter 22 år. Foto: Michael Braunstein

Problemerne tårner sig op for Røde Kors: Butikken i fare for at lukke

Røde Kors råber om hjælp både fra Allerød-borgerne og Allerød Kommune

Af
Michael Braunstein

røde kors Problemerne tårner sig op for Røde Kors i Allerød og alle alarmklokker ringer. I værste fald kan det blive nødvendigt at lukke genbrugsbutikken på Frederiksborgvej, der er den helt store leverandør af indtægter til Røde Kors' mange humanitære aktiviteter.

"Det er et scenarie, vi slet ikke har lyst til at tænke på eller tale om, men fakta er, at det godt kan ske, hvis der ikke kommer en løsning på de problemer, vi står med," siger formanden for Røde Kors i Allerød, Henning Mortensen.

Og problemerne? Der mangler en ny leder af butikken, der mangler generelt frivillige, det giver stor uvished at Allerød Kommune kan opsige lejemålet for butikken og værestedet Café l'Oase når som helst, det er ikke lykkedes at finde et nyt lokale, og så er huslejen med Henning Mortensens ord "ved at kvæle os."

Butiksleder stopper efter 22 år

Problemet med at finde en ny leder til Røde Kors-butikken er udløst af, at butikslederen gennem 22 år, Ilse Gøtze, stopper. Faktisk stoppede hun i februar 2018, men er alligevel blevet ved, fordi det ikke har været muligt at finde en afløser.

"Butikken er mit barn, og jeg vil savne den, men jeg har ikke overskud til at klare det mere - og jeg synes også, at tiden er inde til, at andre tager over," siger Ilse Gøtze.

Henning Mortensen siger, at Røde Kors har ledt med lys og lygte efter en ny butiksleder.

"Vi har ledt i et år og prøvet alt, men indtil nu forgæves. Det er et butiksudvalg på syv medlemmer, der kører butikken, men heller ikke her er der fundet en ny leder, så lige nu er der ingen løsning at se i horisonten," siger Henning Mortensen og fortsætter:

"Den værste konsekvens af den situation er, at butikken sygner hen. Omsætningen i butikken er faldet svagt og er nu på 750.000 kr., men den giver os fortsat vores økonomiske grundlag. På længere sigt er en lukning en reel risiko, ikke mindst når man lægger de øvrige problemer oveni. Så det her er et råb om hjælp til Allerød: Vi mangler en leder til vores butik - mon ikke der er en Allerød-borger, der kunne tænke sig opgaven? Og så vil vi altså så gerne have flere frivillige."

Uvisheden er enorm

Det er Allerød Kommune, der ejer bygningen på Frederiksborgvej, hvor Røde Kors-butikken og Café l'Oase ligger. Planen er, at ejendommen på et tidspunkt skal rives ned for at give plads til 'Kulturtorvet' mellem Mungo Park og så biblioteket og biografen.

"Vi har seks måneders opsigelse, og uvisheden om hvornår vi bliver sagt op er enorm. Situationen har varet i fem år nu, og når det er sådan, laver man jo ikke noget om eller investerer noget - selvom vi godt nok for to år siden gav facaden en ansigtsløftning til 40.000 kroner," siger Henning Mortensen og fortsætter:

"Vi har gentagne gange forsøgt at få et klart svar fra politikerne på, hvornår vi bliver sagt op, men det er ikke lykkedes. Vi har længe afsøgt alle ledige lokaler i bymidten for at finde et andet sted, men vi har ikke fundet noget, vi kan betale. Drømmen er, at vi finder et nyt lokale og flytter, før vi bliver sagt op."

"Huslejen er ved at kvæle os"

Oven i de øvrige problemer slås Røde Kors med huslejen på Frederiksborgvej.

"Den er ved at kvæle os," siger Henning Mortensen og oplyser, at lejen i 2001 var 13.270 kr. og i 2018 er 33.884 kr. for det samme antal kvadrameter, nemlig 308 kvadratmeter med kælder.

"Det er en stigning på 255 procent. I samme periode er nettoprisindekset steget 34 procent. Røde Kors lavede en aftale med den dengang private ejer af ejendommen om, at lejen hvert år skulle reguleres med minimum tre procent, hvilket vist nok var meget normalt. Senere er kommunen blevet ejer, og vi har flere gange forsøgt at få ændret på lejeaftalen, men kommunen siger nej," siger Henning Mortensen og fortsætter:

"Vi har også forsøgt at få fritagelse eller nedslag for den del af lejemålet, hvor Café l'Oase ligger. Det er et værested for 'nye' og 'gamle' danskere, men kommunen siger nej og henviser til, at det ville være konkurrenceforvridning. Overfor hvem, spørger vi bare? Det er jo ikke en rigtig café, men et værested. De andre væresteder får lokaler stillet til rådighed af kommunen, f.eks. Rampelyset, Diabetesforeningen, Allerød Førtidspensionister, Ældre Sagen og Lynge Hyggeklub, men værestedet Café l'Oase får en anden behandling. Det betragtes ikke af kommunen som en folkeoplysende forening, men vi synes, at vi er lige så folkeoplysende som de andre."

"Det her er ikke jammer, det er en konstatering af de reelle og faktiske forhold. Og vi synes altså, at det vil være synd, hvis vi må lukke vores herlige Røde Kors-butik," siger Henning Mortensen.

Røde Kors Allerød

    Har cirka 100 frivillige, heraf 40 i Røde Kors-butikken.

    De frivillige fra Røde Kors-butikken, Nørklerne og Café l'Oase giver cirka 20.000 timer per år.

    Røde Kors i Allerød har 182 medlemmer.

    Røde Kors Allerød driver foruden Røde Kors-butikken og Café l'Oase også besøgstjeneste, har en nørklegruppe og deltager blandt andet i landsindsamlinger og Aktiv Fritid i bymidten i Lillerød.

Publiceret 19 October 2018 10:15