Carsten Rasmussen, næstformand hos Venstre i Allerød, stiller sig uforstående overfor den seneste udmelding fra Konservative i sagen om Fru Lunds Villa.

Carsten Rasmussen, næstformand hos Venstre i Allerød, stiller sig uforstående overfor den seneste udmelding fra Konservative i sagen om Fru Lunds Villa.

V-næstformand forstår ikke udmelding fra Konservativ om Fru Lunds Villa

'Det er illoyalt overfor det budgetforlig, de selv har indgået, at undsige dele af budgettet på et så oplyst grundlag,' skriver Carsten Rasmussen

fru lunds villa Næstformanden for Venstre i Allerød, Carsten Rasmussen, forstår ikke den seneste udmelding fra byrådsmedlem for Konservative, Axel Nielsen, om Fru Lunds Villa.

Under overskriften 'Forbavselse og forbløffelse - sovet i timen?' skriver han i et indlæg til Allerød Nyt:

'Jeg er meget uforstående overfor, at Axel Nielsen er forbløffet over forløbet i sagen om nedrivning af Fru Lunds Villa. Der var ingen, som i budgetforhandlingerne var i stand til at finde de nødvendige besparelser.'

'Jeg deltog selv i budgetforhandlingerne og flere gange - på flere aftener - oplyste borgmesteren, at hvis partierne ønskede at finde midler til driftsudvidelser - og han nævnte specifikt Fru Lunds Villa - så skulle der findes flere besparelser, som alle skulle kunne bakke op om. Der var der ingen, der ønskede at finde flere besparelser, heller ikke de to Konservative repræsentanter.'

Carsten Rasmussen anfører, at årsagen til, at der i budgettet skulle findes midler til driften af Fru Lunds Villa, var, at byrådet allerede i februar vedtog, at huset skulle nedrives.

'Og der blev husets driftsbudget fjernet (med de Konservatives og Axels stemme). Den 21. juni besluttede byrådet, at huset kunne videreføres, hvis der under budgetforhandlingerne blev fundet midler i til husets videre drift. Igen en beslutning med de Konservatives og Axels stemme,' skriver Carsten Rasmussen og fortsætter:

'Med udgangspunkt i dette er jeg ret uforstående over Axel Nielsens og de Konservatives forbløffelse. Som det ses af ovenstående har Axel ingen fornuftig grund til at være forbavset eller forbløffet. Om de ikke taler sammen hos de Konservative eller ikke tør sige sandheden, kan vi ikke vide. Men det er illoyalt overfor det budgetforlig, de selv har indgået, at undsige dele af budgettet på et så oplyst grundlag.'

Axel Nielsen har udtrykt forbløffelse over handlingsforløbet omkring Fru Lunds Villa, siden han tog sagen op som initiativsag.

"Den romerske politiker Cato den Ældre afsluttede altid sine taler med ordene: "I øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges" - ordene fra nogle politikere kunne lyde: "I øvrigt mener jeg, at Fru Lunds Villa skal nedrives", siger Axel Nielsen blandt andet.

mik.

Publiceret 19 October 2018 13:30