'Der er meget som tyder på, at nedrivningen af Fru Lunds Villa ikke vil give anledning til en besparelse, men derimod vil påføre kommunen en betydelig uønsket udgift,' lyder det fra Allerød Musikskoles bestyrelse.

'Der er meget som tyder på, at nedrivningen af Fru Lunds Villa ikke vil give anledning til en besparelse, men derimod vil påføre kommunen en betydelig uønsket udgift,' lyder det fra Allerød Musikskoles bestyrelse.

Musikskolen: Væsentligt dyrere at rive Fru Lunds Villa ned

'Det giver en merudgift på over 1 mio. kr. over 10 år at rive bygningen ned - uden at udgifter til genhusning og ny drift er indregnet,' lyder meldingen fra musikskolens bestyrelse

Af
Michael Braunstein

nedrivning 'Det vil blive en merudgift på 1.083 mio. kr. over 10 år for Allerød Kommune, hvis Fru Lunds Villa nedrives. Heri er ikke indregnet udgifter til genhusning og drift af nye lokaler til Billedskolen og kommunens billedkunstnere.'

Sådan lyder meldingen fra Allerød Musikskoles bestyrelse.

Bestyrelsesformand Maria Lubanski anfører, at musikskolen gang på gang bliver pålagt store besparelser.

"I det seneste budgetforlig er kulturinstitutionen, der rummer over 3000 brugere på ugentlig basis, pålagt en besparelse på 12 pct. af nettobudgettet samt at 'bygningskomprimere' Fru Lunds Villa. Det begynder at blive vanskeligt overhovedet at drive Musik– og Kulturskole og svært for familierne at betale," siger formanden.

Forskelligt syn på to forhold

Det undrer bestyrelsen, at 'man ligefrem ønsker at øge kommunens udgifter samtidig med, at man går imod Musik- og Kulturskolens ønske om at bevare Billedskolen i Fru Lunds Villa.'

Og bestyrelsen gør opmærksom på, at der er vidt forskelligt syn på to forhold, der er indgået i beslutningsgrundlaget for nedrivningen af Fru Lunds Villa.

'Kommunens forvaltning opererer med 80.000 kroner som basale årlige driftsudgifter. Her overfor står, at Musikskolen ikke er bekendt med udgifter af denne art, der samlet udgør max. 15.000 kroner pr. år. Særligt indgår der i de 80.000 kroner 53.000 kroner til rengøring af villaens underetage på ca. 90 kvm. Dette er i sig selv overraskende, al den stund at der sjældent kommer rengøringspersonale i Fru Lunds Villa, idet rengøringen her varetages af elever og lærere. Hvis kommunen derfor betaler en ekstern part herfor, er det naturligvis en alvorlig sag,' lyder det musikskolebestyrelsen, der fortsætter:

'Center for Bygningsbevarelse Raadvad vurderer, at investeringer på samlet 166.000 kroner over de næste 10 år vil bevare huset i mange år fremover, idet huset grundlæggende er i endog meget god stand samt et stykke kulturhistorie.'

'Kommunens vurdering fordrer langt større investeringer til reparation, der giver anledning til samlede årlige udgifter på 250.000 kroner. Det må forstås således, at der i de 250.000 kroner indgår ovenstående 80.000 kr. De resterende 170.000 giver således 1,7 millioner kr. til reparation og vedligehold i et ti-årigt perspektiv - nogenlunde 10 gange beløbet, som Raadvad nåede frem til,' konstaterer bestyrelsen.

Forkert grundlag?

Det er musikskolebestyrelsens bekymring, at 'den trufne beslutning kan være sket på et forkert grundlag.'

Bekymringen skal ses 'i lyset af ovenstående og i lyset af, at nedrivning af huset og det efterfølgende anlæg af parkeringsplads og have også indebærer en betydelig investering, samt at der vil være omkostninger knyttet til at genhuse Billedskolen og kommunens kunstnere.'

'Hvis Raadvads vurdering er korrekt, og da de oplyste driftsomkostninger ikke synes at være retvisende, er der meget som tyder på, at nedrivningen ikke vil give anledning til en besparelse, men derimod vil påføre kommunen en betydelig uønsket udgift. Helt forkert vej i en hård sparerunde,' lyder det fra bestyrelsen.

Publiceret 23 October 2018 16:59