"Nedrivningen er en del af budgetforliget, så skal beslutningen laves om, skal alle forligsparter være enige om det," siger Karsten Längerich.

Borgmester: "Debatten om Fru Lunds Villa gør da indtryk"

Karsten Längerich slår dog fast, at skal beslutningen laves om, skal alle forligsparter være enige

Af
Michael Braunstein

nedrivning "Det gør da indtryk, når så mange har en mening om Fru Lunds Villa og har et forhold af den karakter til en bygning. Jeg har stor forståelse for det. Men beslutningen om at rive bygningen ned er en del af budgetforliget og hænger sammen med beslutninger flere år tilbage."

Det siger borgmester Karsten Längerich om debatten om Fru Lunds Villa på Allerød Musikskoles område.

Mange slår i debatten til lyd for, at villaen - der rummer musikskolens billedskole - skal bevares, og de er derfor imod, at bygningen som besluttet af budgetforligspartierne skal rives ned.

Rapport og tal

En rapport fra Center for Bygningsbevaring Raadvad, bestilt af Allerød Musikskoles bestyrelse, konkluderer, at Fru Lunds Villa har høj bevaringsværdi, og at der ikke er noget ved den tekniske tilstand, der taler for en nedrivning.

Og senest lyder meldingen fra musikskolens bestyrelse, at det vil give en merudgift på 1.083 mio. kr. over 10 år for Allerød Kommune, hvis Fru Lunds Villa nedrives. I merudgiften er ikke indregnet nye udgifter til drift og genhusning af Billedskolen og kommunens billedkunstnere i nye lokaler.

Aktiviteter ind i musikskolen

Karsten Längerich påpeger, at sagen "går helt tilbage til da Tonnasalen blev besluttet og opført."

"Her var det en del af beslutningen, at Fru Lunds Villa så samtidig skulle rives ned - derfor er bygningen heller ikke blevet vedligeholdt siden," siger borgmesteren og fortsætter:

"Jeg har set den rapport, musikskolens bestyrelse har fået lavet. Jeg er ikke selv byggeteknisk ekspert, og jeg må henholde mig til, hvad den kommunale forvaltning konkluderer. Dét gælder også de prisberegninger, bestyrelsen har fået lavet, der viser noget markant andet end dét, kommunen selv er nået frem til."

"Kommunen har ikke noget at bruge Fru Lunds Villa til, og aktiviteterne i villaen skal fortsætte, hvilket skal ske i de eksisterende lokaler i musikskolen."

"Nedrivningen er en del af budgetforliget, så skal beslutningen laves om, skal alle forligsparter være enige om det," siger Karsten Längerich.

Publiceret 24 October 2018 14:32