81 pct. af de adspurgte i en ny undersøgelse er tilfredse med cykelforholdene i Allerød Kommune. Foto: Allerød Kommune

81 pct. af de adspurgte i en ny undersøgelse er tilfredse med cykelforholdene i Allerød Kommune. Foto: Allerød Kommune

Undersøgelse: 81 procent er tilfredse med forholdene for cyklister i Allerød

Resultatet glæder udvalgsformand Miki Dam Larsen

cyklister En national cyklistundersøgelse, som Allerød Kommune har deltaget i sammen med 32 andre kommuner, viser, at kommunen tilbyder gode forhold for cykelfolket – særligt når man taler om et veludbygget stinetværk, som samtidig gør det nemt at komme frem.

Det konkluderer Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Tilfreds formand

Miki Dam Larsen, som er formand for Teknik-, Erhverv,- Plan- og Miljøudvalget, er glad for undersøgelsens resultater, hvor Allerød Kommune generelt fremstår med en god score lidt over landsgennemsnittet på de fleste parametre.

"Undersøgelsen viser, at 81 pct. af de adspurgte er tilfredse med cykelforholdene i Allerød Kommune, hvor det særligt er omfanget og fremkommeligheden på cykelstinettet, der er tilfredshed med," siger Miki Dam Larsen og pointerer:

"I byrådet har vi et stort politisk fokus på løbende at forbedre forholdene for cyklisterne og samtidig udvide muligheden for at komme frem via cykel i stedet for eksempelvis i bil."

"Det arbejde fortsætter byrådet i det netop vedtagne budget, hvor der også er sat midler af til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed for de svage trafikanter. Kommunen deltager i den nationale undersøgelse for at få en pejling på, hvilken effekt vores arbejde med at forbedre forholdene for cyklisterne. Jeg glæder mig over, at resultatet viser, at der er gode forhold for cyklisterne i Allerød."

Hvad angår trygheden i forhold til andre cyklister og risikoen for trafikuheld, er det i Region Hovedstaden tre ud af fire (76 pct.), der føler sig trygge. Her ligger Allerød lidt højere, idet 82 pct. føler sig trygge i trafikken.

Cykelprojekter i Allerød

Netop nu er der gang i en række cykel-projekter rundt omkring i Allerød Kommune.

På Nymøllevej er der i år anlagt cykelstier mellem Bregnerød Skovvej og krydset ved Banevang og Sortemosevej. Stierne på Nymøllevej er en del af supercykelstien Farum-Allerødruten. Furesø Kommune forventes at anlægge deres del af supercykelstien i 2019-2020.

Hen over sommeren har der været gang i vejarbejdet omkring krydsningen Frederiksborgvej, Rønnealle, Enghavevej. Formålet er at skabe mere trafiksikker skolevej. Der er nu etableret midterheller på Frederiksborgvej, så vejen kan krydses af to omgange. Samtidig er der lavet bump på Frederiksborgvej og 40 km-zonen er blevet udvidet, så den også omfatter krydset og Enghavevej. På Enghavevej og Rønnealle, som leder frem til krydset, var der også behov for at gøre forholdene mere sikre for cyklisterne. Her er der lavet 2 minus 1 vej, påpeger kommunen i pressemeddelelsen.

På Kirkeltevej er der fuld gang i anlæg af cykelsti. Her blev der i 2011 lavet cykelstier på en del af Kirkeltevej, og nu fortsættes med strækningen frem til Frederiksborgvej. Cykelstien bliver dobbeltrettet i sydsiden af vejen i forlængelse af den eksisterende sti. Den 500 m lange sti på Kirkeltevej udgør den sidste brik i et sammenhængende cykelstinet i denne del af kommunen.

Endelig er der udført og udføres en række mindre tiltag til gavn for cyklisterne. Der laves justeringer i krydset Røglevej/Rådhusvej, der er lavet sikring af en række overgange med nye Torontoanlæg, og der vil blive lavet forbedringer i rundkørslen Kollerødvej/Rådhusvej.

Cyklistundersøgelsen

Den nationale cyklistundersøgelse udføres af Megafon og er gennemført i 2016 og 2018. Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger af cykelforholdene. Resultaterne kan bruges til at få viden om, hvilke cykeltiltag kommunen kan iværksætte for at forbedre forholdene for cyklister.

Undersøgelsen er baseret på 150 telefoninterviews i hver kommune. Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 16 år eller derover, som cykler i kommunen mindst én gang om ugen.

mik.

Publiceret 26 October 2018 15:45