Børne- og Skoleudvalget drøfter i dag et forslag om tilskud til pasning af egne børn. Temafoto

Børne- og Skoleudvalget drøfter i dag et forslag om tilskud til pasning af egne børn. Temafoto

Forslag på bordet om tilskud til pasning af egne børn

Udspillet kommer i forlængelse af budgetforliget

Af
Michael Braunstein

pasning I forbindelse med byrådets budgetforlig 2019-2026 er det besluttet, at 'muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen skal genindføres. Byrådet skal hurtigst muligt have fremlagt en sag og fastlægge grundlaget, herunder taksten og tilskudsperiode.'

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til retningslinjer for ansøgning og tildeling af tilskud til pasning af egne børn i henhold til dagtilbudsloven, og forslaget er til behandling i Børne- og Skoleudvalget i dag, 31. oktober.

Her skal udvalget tage stilling til, om man kan indstille forslaget til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

På udvalgets bord ligger et udspil, hvor tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes til samme niveau, som det tilskud, Allerød Kommune yder til private pasningsordninger efter dagtilbudsloven. Tilskuddet til private pasningsordninger udgør i 2018-priser 6.529 kr. pr. måned fra 24 uger-2 år og 3.489 kr. pr. måned fra 3 år til skolestart.

Det foreslås, at tilskuddet gives i perioden fra barnet er 26 uger og indtil 3 år, og at ansøgning om tilskud til privat pasning skal være modtaget senest 1 måned før den ansøgte tilskudsperiode.

Det oplyses i udvalgets dagsorden, at 'hvis det anslås, at der hvert år ansøges om tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens par. 86 til 5 børn i 0-2 års alderen, vil Allerød kommunes årlige udgift være 391.740 kr. Udgiften finansieres over årsbelastningskontoen, idet der modregnes med evt. ledig kapacitet i daginstitutionerne.'

Publiceret 31 October 2018 05:15