Ny udvikling i sagen om Fru Lunds Villa: Et tilbud om at overtage villaen er landet på Allerød Byråds bord. Foto: Allerød Musikskole

Ny udvikling i sagen om Fru Lunds Villa: Et tilbud om at overtage villaen er landet på Allerød Byråds bord. Foto: Allerød Musikskole

Tilbud: 'Lad os overtage Fru Lunds Villa'

På byrådets bord er landet et forslag om at overtage ejendommen på Allerød Musikskole

Af
Michael Braunstein

tilbud 'Kære byråd: Jeg skriver til jer for at tilbyde at overtage driften af Fru Lunds Villa og derved spare kommunekassen for næsten 2 mio. kr. af vores allesammens skattekroner.'

Sådan indledes et åbent brev til Allerød Byråd om den omdiskuterede ejendom på Allerød Musikskoles område. Brevet er underskrevet af Nikolaj Lubanski, tidligere formand for Foreningen Flyglet og nuværende formand for Villy Saft Nielsens Fond.

Ejendommen bruges af musikskolens billedskole, og partierne bag budgetforliget har besluttet, at den skal rives ned.

I det åbne brev uddyber Nikolaj Lubanski tilbuddet:

'Kære byråd, hvis I vil spare penge og gøre noget godt for børn og ældre, så giv os to år til at få rejst midlerne til at overtage villaen og spar to mio. kr. Alternativt kan vi også overtage den nu med fulde forpligtelser til vedligehold og drift, så har vi allesammen sparet penge og besvær.'

'Fejlagtigt talgrundlag'

Nikolaj Lubanski anfører, at 'med budgetforliget har I baseret på et fejlagtigt talgrundlag besluttet jer for at rive Fru Lunds Villa ned.' Og han fortsætter:

'En beslutning, som går imod selve overskriften på budgetforliget, da det hverken er til gavn for børn eller ældre. Tværtimod går det netop ud over de to grupper - børn og ældre - som er hovedbrugerne af musikskolen og Fru Lunds Villa.'

'Derudover er det en beslutning, som desværre langt fra er et spareforslag. Tværtimod vil det både på den korte og lange bane koste kommunekassen dyrt at gennemføre beslutningen. Ifølge forvaltningens egne tal vil det koste 0,5 mio. kr. at rive villaen ned. Derudover skal der så bruges 0,75 mio. kr. på at etablere parkeringspladser og parkanlæg. Dernæst skal der indrettes nye Billedskole lokaler, hvilket også forventes at koste 0,5 mio. kr. Samlet en udgift på 1,75 mio. kr.'

'Dertil kommer den løbende drift af de nye faciliteter. I dag koster det i omegnen af 15.000 kr. at drive Fru Lunds Villa. Og altså ikke de 80.000 kr., som forvaltningen først skriver, eller de pludselige 200-250.000 kr., som det er blevet til efter beslutningen er truffet. De nye faciliteter vil jo ligge i de eksisterende musiklokaler, hvorved der ikke kan være musikskoleelever samtidigt. Det vil betyde, at færre børn og unge på venteliste kan komme til undervisning, hvilket vil betyde et fald i indtæger for musikskolen,' skriver Nikolaj Lubanski.

Støtteforening på vej

Nikolaj Lubanski er gift med bestyrelsesformand i Allerød Musikskole, Maria Lubanski, og han siger til Allerød Nyt, at der er overvejelser igang netop nu om at oprette en egentlig støtteforening for Allerød Musiskole.

"Foreningen 'Flyglet' var en sådan forening, og da den havde nået sit mål for tre år siden, talte vi om, hvorvidt den skulle fortsætte som en egentlig støtteforening. Dengang nåede vi frem til, at det ikke var nødvendigt. Men nu forestiller vi os, at der er brug for en støtteforening for musikskolen - og det er derfor, at jeg bruger udtrykket 'vi' i mit åbne brev," siger Nikolaj Lubanski og tilføjer:

"Støtteforeningens første opgave kan så være at gå i dialog med Allerød Kommune om mulighederne for at overtage Fru Lunds Villa."

Publiceret 05 November 2018 09:56